Vaše dotazy

VÁLKA, NEBO RESPEKT?

Otázka: Alláh říká "bojujte proti bezvěrcům (katolíci?)" a zároveň také "respektujte všechna vyznání"- není v tom rozpor?

Odpověď:

NÁBOŽENŠTÍ EXTREMISTÉ A RADIKÁLOVÉ

Otázka: Odkud berou extremisté a radikálové svá chápání džihádu? Kolik jich mezi muslimy je? Jaké cíle sledují? J radikalizmus vývojovou fází všech náboženství?

Odpověď:

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Bohu, požehnání a mír jeho Poslu.

Předně děkujeme za zajímavý a podnětný dotaz.

ZÁKAZ ZOBRAZOVAT ŽIVÉ BYTOSTI

Otázka: Jak je to se zobrazováním živých bytostí?

 

Odpověď:

ODÍVÁNÍ MUŽŮ

Otázka: Chtěla bych se zeptat, jaká jsou pravidla ohledně odívání mužů? V jakékoli knize o islámu se hodně hovoří o odívání žen, sama již dokáži odlišit ty kvalitní a "méně kvalitní" statě. O mužském odívání však knihy mlčí. Můžete přiblížit pár pravidel, nebo popsat z čeho vycházejí, Korán, Sunna atd.?

Odpověď:

CO JE NEZBYTNÉ PRO PŘIJETÍ ISLÁMU?

Pro přijetí islámu je nezbytná víra v Jediného Boha a v poselství Muhammedovo, mír a požehnání s ním, vyjádřená slovy ašhadu an lá iláhe illá Lláh we ašhadu anne Muhammeden rasúlu lláh, tj. dosvědčuji, že není božstva kromě Boha a dosvědčuji, že Muhammed je prorok. tzv. šeháda, neboli svědectví víry.

Pro to, aby jste se stal muslimem, musí být pevně ve vašem srdci. Islám je totiž především o osobním vztahu mezi človekem a jeho Stvořitelem.

JAK SE STAVÍ ISLÁM K JINÝM DIMENZÍM, MINULÝM ŽIVOTŮM A REINKARNACI?

Vezmeme-li v úvahu nepoznatelné, svět andělů, džinů, šejtánů apod., jiné světy a dimenze samozřejme existují.