Vaše dotazy

ODPOVĚĎ NA NĚKOLIK ALTUÁLNÍCH OTÁZEK NAŠEHO ČTENÁŘE O SOUČASNÉM SVĚTĚ

OTÁZKA: 

KOUPÁNÍ MUSLIMŮ NA VEŘEJNOSTI A "AFÉRA BURKINI"

OTÁZKA: Je dovoleno ženám koupat se na běžných koupalištích a akvaparcích, pokud jejich koupací oděv pokrývá jejich nahotu? Např. známé „burkini“? A jak se postavit k aférám, které tyto koupací oděvy vyvolávají?

ODPOVĚĎ:

KDO JE AL-MESÍH AD-DEDŽDŽÁL?

OTÁZKA: Kdo je to ad-Dedždžál? Jakou úlohu sehraje? A proč se někdy označuje slovem mesiáš, když je lžiprorokem?

ODPOVĚĎ:

MALÁ A VELKÁ ZNAMENÍ SOUDNÉHO DNE

OTÁZKA: Co jsou to malá a velká znamení soudného dne? Která to jsou?

ODPOVĚĎ: 

DŽINOVÉ A LIDÉ

OTÁZKA: Jaký je vztah mezi džiny a lidmi? Liší se nějak v případě věřících a nevěřících džinů? Může se džin zjevit člověku v lidské podobě? Jak moc mohou být pro lidi džinové nebezpeční?

ODPOVĚĎ:

ŠARÍ'ATSKÁ A NEŠARÍ'ATSKÁ METODA SPIRITUÁLNÍ LÉČBY

OTÁZKA: Jak se léčí uřknutí nebo útok džina rukjou? Je možno nosit za tímto účelem amulety?

ODPOVĚĎ:

Existují formulace rukji doložitelné až k Poslu Božímu صلى الله عليه و سلم, nebo užívající pasáží z Koránu.

POVZBUZENÍ SESTRÁM PEČUJÍCÍM O SVOU CUDNOST

OTÁZKA: Jak a co byste poradili sestrám, které vnitřně zápasí s otázkou hidžábu a bojí se, že by se kvůli němu staly terčem posměchu a nenávisti svého okolí?


ODPOVĚĎ:

KDO JSOU ‘ALAWITÉ-NUSAJRITÉ

OTÁZKA: Alawité na sebe upoutali pozornost v posledních letech v souvislosti s arabským jarem a krvavým válečným konfliktem v Sýrii. Co jsou zač? Kde se v historii Sýrie vzali? Jaké je ohledně nich stanovisko učenců?

ODPOVĚĎ:

MŮŽEME KONAT TAK, JAK SAMI CHCEME?

OTÁZKA: Jsou všechny činy člověka, jako narození, smrt, jeho každodenní chování, všechny jeho myšlenky a veškeré jeho konání předurčeno Alláhem? Je náš život Alláhem naprogramován do posledního detailu dokonce ještě i předtím, než se narodíme? Nebo máme svobodu volby, můžeme se sami rozhodovat, co uděláme a co neuěláme, aniž by nás Alláh kontroloval? Jinými slovy, můžeme vůbec něco dělat sami ze své vlastní vůle, nebo nás k tomu Alláh přiměl?

CHRAŇTE SVÉ POTOMKY PŘED FALEŠNÝM DŽIHÁDEM A VČAS ROZPOZNEJTE, KDY HROZÍ NEBEZPEČÍ

OTÁZKA: V souvislosti s vlnou teroristických útoků páchaných v Evropě mladými muslimy se ptám: Jak má okolí či sami muslimští rodiče postupovat, pokud zjistí u svého dítěte radikální tendence? Jaké jsou varovné signály radikalizace?