Vaše dotazy

NENOŠENÍ HIDŽÁBU Z DŮVODU BEZPEČNOSTI

OTÁZKA: Vzhledem k současné náladě ve společnosti by mě zajímalo, jestli některý z učenců ve světě zvažoval fatwu ohledně (ne)nošení hidžábu z důvodu bezpečnosti.

ODPOVĚĎ:

ČEKACÍ LHŮTA VDOVY

OTÁZKA: Co je to čekací lhůta vdovy? V čem spočívá?

ODPOVĚĎ:

ZLÉ OKO NEBOLI UŘKNUTÍ A ÚTOKY DŽINŮ

OTÁZKA: Co je to uřknutí, neboli zlé oko? Má víra v něj islámský základ, nebo se jedná jen o pověru rozšířenou mezi muslimy navzdory islámu? A může džin opravdu vstoupit do lidského těla a škodit mu?

ODPOVĚĎ:

NEISLÁMSKÉ PRAKTIKY OHLEDNĚ SŇATKU

OTÁZKA: Proč v muslimských zemích (např. v Pákistánu) provdávají ženy proti jejich vůli? Proč jinde (například v Saúdské Arábii) požadují po ženichovi, aby zaplatil rodině nevěsty přemrštěné věno, jinak mu nevěstu nedají?


ODPOVĚĎ:

DOBRÉ A ŠPATNÉ ČINY DĚTÍ

OTÁZKA: Počítají se dobré činy, které člověk vykoná jako dítě, když víme, že pro dítě islámské povinnosti ještě neplatí a proto nemůže mít hřích? Jak děti motivovat ke zbožnosti a odvracet je od špatosti?

ODPOVĚĎ:

PŘESNÝ VÝZNAM POJMU TÁGHÚT VE SLOVECH BOŽÍCH: "TEN, KDO NEVĚŘÍ V TÁGHÚTA A VĚŘÍ V BOHA ..." (BEKARA:256)

OTÁZKA: Jaký je přesný význam pojmu Tághút ve verši: "Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí." (2:256)? Pochopil jsem správně, že Tághút je pojem pro modlářství?

PRO SPÁSU JE NUTNO NÁSLEDOVAT PRAVÉ NÁBOŽENSTVÍ

OTÁZKA: Člověk by měl vyznávat pravou víru, protože všechna velká náboženství světa se shodují v tom, že pokud se člověk neskloní ani jednou před nekonečným božím majestátem, má garantováno nepředstavitelné utrpení: to potvrzuje Korán, Bible i třeba indická Bhagavadgíta. Myslím si, že pravá víra se pozná tak, že bez ohledu na to, jaká je doba, tak informace obsažené v písmu jsou pravdivé a praktické za všech okolností. Co o tom soudíte?

POSLEDNÍ VŮLE PODLE ISLÁMSKÉHO PRÁVA

OTÁZKA: Jak rozpracovává islámské dědické právo závěť?

ODPOVĚĎ:

ZÁKAZ SŇATKU MUSLIMKY S NEMUSLIMEM

OTÁZKA: Je zakázáno, aby se muslimka provdala za křesťana? I když křesťané také uznávají proroky Ježíše a Abraháma? Proč?

ODPOVĚĎ:

REVIDOVÁNÍ OTÁZEK O NESTVOŘENOSTI A NEOMYLNOSTI KORÁNU

OTÁZKA: Jaký je váš názor na tezi některých novodobých muslimských filozofů, např. Hassana Radwana z londýnské skupiny Agnostických muslimů, nebo Abdul Karima Souroushe z Íránu, Sayyed Ahmad al-Qabbanji z Iráku a Saeed Nasheed z Maroka, že autorem Koránu není Bůh a že Korán a Sunna nejsou neomylné?