Vaše dotazy

NĚKOLIK DOTAZŮ OHLEDNĚ ISLÁMSKÉ SVATBY

OTÁZKA: Co je potřeba ke sňatku v mešitě? Je to nutnost? Je lepší sňatek v mešitě nebo v zemi původu mého nastávajícího manžela? Existuje v islámu nějaký specifický čas, který se doporučuje k uzavření manželství? Jak mají vypadat svatební šaty a jaký kov zvolit pro snubní prsteny? Můžeme na svatbu obětovat ovci? 

 

ODPOVĚĎ:

ODMĚNA ŽEN V RÁJI

OTÁZKA: Jaká bude zvláštní odměna žen v Ráji?

UPŘESNĚNÍ PŘEDPISU HIDŽÁBU A MÍŠENÍ ŽEN S MUŽI

OTÁZKA: Slyšela jsem, že jistý saúdskoarabský učenec prý vydal fetwu, že žena není povinna zakrývat si vlasy a že žena může vcházet mezi muže, líčit se a dávat fotografie na sociální sítě? Je to pravda?

 

ODPOVĚĎ:

ŠARÍ'ATSKÁ POLICIE

OTÁZKA: Jaký je váš názor na praktiky některých muslimů v západní Evropě, kteří vyhlašují zóny, kde vymáhají právo šarí'a oblečení do reflexních vest s nápisem šarí'atská policie? Poslední takové případy se udály ve Wuppertalu sousedním Německu. Nemůže to být nebezpečné pro stát?

ODPOVĚĎ:

PÁCHAJÍ MUSLIMOVÉ NA KŘESŤANECH GENOCIDU?

OTÁZKA: Schvaluje islám vyvražďování a genocidu křesťanů muslimy, která dnes systémově probíhá v islámských zemích, jmenovitě v Egyptě, Iráku a Sýrii?

SŇATEK S MUŽEM, KTERÝ SE NEMODLÍ

OTÁZKA: Může se praktikující muslimka, která islám přijala, provdat za rodilého muslima, který však svou víru nepraktikuje, např. se nemodlí pět povinných denních modliteb apod.

ODPOVĚĎ: 

 

DOTAZ OHLEDNĚ ODSOUZENÉ SÚDÁNSKÉ KŘESŤANKY

OTÁZKA: Co si myslíte o případu súdánské křesťanky Meriam Ishag, nucené pod pohrůžkou smrti přijmout islám? Jak se stavíte k výzvě pana profesora Halíka v této věci? Připojujete se i vy k ostatním českým muslimům?

DEMONSTRACE, NÁSILNÉ PROTESTY A VANDALIZMUS

OTÁZKA: Jaká je pozice islámu ve věci demonstrací, zejména těch násilných, při kterých je ničen veřejný majetek a ohrožována bezpečnost občanů, jako to bylo vidět na předměstích Paříže či skandinávských měst, či v muslimských zemích po spuštění posměšného filmu o Prorokovi, nebo nedávno v Turecku, Bosně atd.? Je toto motivováno islámem? Lze něco takového považovat za džihád?

MŮŽE BÝT MUSLIM VEGETARIÁNEM?

OTÁZKA: Může být muslim vegetarián?

KORÁN O OCHRANĚ ZVÍŘAT

OTÁZKA: Co říká Korán o ochraně zvířat?