Vaše dotazy

CENZURA V MUSLIMSKÝCH ZEMÍCH

OTÁZKA: Jak se stavíte k cenzuře v muslimských zemích?

ODPOVĚĎ:

HIERARCHIZACE NÁBOŽENSTVÍ

OTÁZKA: Jak se stavíte k hierarchizaci náboženství?

ODPOVĚĎ:

JAK VNÍMAT NÁBOŽENSKÝ FUNDAMENTALIZMUS

OTÁZKA: Jak vnímáte fundamentalismus, až už islámský nebo křesťanský?

ODPOVĚĎ:

ÚMYSL A ZVEDÁNÍ RUKOU PŘI MODLITBĚ

OTÁZKA: Pronáší se úmysl vykonat modlitbu nahlas? Kdy přesně zvedat ruce v modlitbě? Mám za to, že i před a po předklonu, ale v mešitě to dělají zdaleka ne všichni.

ODPOVĚĎ:

ULEHČENÍ PRO NOVÉ MUSLIMY

 OTÁZKA: Jaké konkrétní úlevy mají muslimové po vstupu do islámu?

ODPOVĚĎ:

ISLÁM MUHAMMEDOVY صلى الله عليه و سلم DOBY DNES

OTÁZKA: Myslíte si, že je dnes možné aplikovat islám Muhammadovy doby, tak jak se k němu dnes obrací některé skupiny?

ODPOVĚĎ:

Určitě to možné je.

SCHVALOVÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ

OTÁZKA: Je podle islámu také hříchem schvalovat nějaký hřích a trestný čin, např. vraždu, i když jde vlastně jen o slova a o názory? 

ODPOVĚĎ:

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého.

ÚČET V BANCE S ÚROKEM

OTÁZKA: Mám účet v bance, na kterém jsem existenčně závislý. Účet se úročí, i když zanedbatelně. Musím jej zrušit, nebo postačí, když se úroku zbavím, např. nakrmením chudých?

ODPOVĚĎ:

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého, požehnání a mír Poslu Jeho.

VÝCHOVA DÍTĚTE V ROZLOUČENÉM MANŽELSTVÍ JAKO MUSLIMA NEMUSLIMSKOU MATKOU

OTÁZKA: Kamarádka křesťanka se provdala za muslima ze země, v níž panují nyní nepokoje. Mají spolu syna, kterého se rozhodli vychovávat jako muslima. Manžel se posléze vrátil do země původu, kde má manželku a rodinu z prvního manželství, a už neodpovídá, ani nereaguje.

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI A KLÍČOVÉ POJMY MISE PROROKA MUHAMMEDA صلى الله عليه و سلم

OTÁZKA: Vysvětlíte mi prosím, kým byl kmen Kurajšovců a jakou měli spojitost s Muhammadem? Od kdy a proč se vykonává pouť do Mekky a kde se vzala Ka'ba? Je rok 622 (emigrace do Jathribu) prvním rokem islámského letopočtu? Který je dnes rok podle muslimského kalendáře? Kdo to byl Warak a jakou roli sehrál v životě Muhammeda?