Vaše dotazy

DOTAZY O MUSLIMSKÉ TRADICI, KORÁNU A MEZINÁBOŽENSKÉM DIALOGU

OTÁZKA: Jaké jsou předpoklady muslimské tradice? Z jakého důvodu je Korán pro muslimy posvátný a nedotknutelný? Je podle Vás pravdivý výrok, že muslimové a židé vedou v náboženských otázkách nekonfliktní dialog?

JSOU MÍRUMILOVNÉ KORÁNSKÉ VERŠE ZRUŠENY VERŠI O BOJI?

OTÁZKA: Jaká je vaše odpověď na argument, že tzv. mírumilovné verše v Koránu jsou zrušeny verši přikazujícími násilí a proto jsou muslimům platné jedině na to, aby s jejich pomocí před nevěřícími pokrytecky lhali?

 

ODPOVĚĎ:

 

DOKDY TRVÁ MODLITBA 'IŠÁ´?

OTÁZKA: Dokdy trvá modlitba 'išá, tedy večerní, pátá, poslední modlitba z pěti povinných každodenních modliteb muslima? Je správné tvrzení některých, že do půlnoci?

NÁZOR ISLÁMU NA OČKOVÁNÍ

OTÁZKA: Jak se staví islám k očkování nebo k trendu neočkovat děti? V mnoha muslimských zemích prý duchovní agitovali proti očkování, což vyústilo v nebezpečné epidemie.

 

ODPOVĚĎ:

KORÁN A VZTAH K NEVĚŘÍCÍM

OTÁZKA: Je Korán jakožto slovo Boží možno i v dnešní době brát za platné jako celek, nebo lze vybrat některé části, které jsou platné i v dnešní době a zbytek brát spíše jako inspiraci, neřídit se jím a ani neusilovat o to abychom se jím řídili? Pro dokreslení například: 9:23 - má se tedy muslim vyhýbat nevěřícím rodičům, nebo jim nevěřit?

PROSBA O POŽEHNÁNÍ PROROKOVI صلى الله عليه و سلم

OTÁZKA: Četla jsem, že je velmi doporučeno modlit se za Proroka Mohameda صلى الله عليه و سلم, je to prosba nebo modlitba? Jak přesně se mám modlit? Jak probíhá?

 

ODPOVĚĎ:

Ať Vám Alláh požehná za Vaši lásku a náklonnost k nejvznešenějšímu ze všech lidí, Božímu Poslu Muhammedoviصلى الله عليه و سلم.

NĚKOLIK DOTAZŮ OHLEDNĚ ISLÁMSKÉ SVATBY

OTÁZKA: Co je potřeba ke sňatku v mešitě? Je to nutnost? Je lepší sňatek v mešitě nebo v zemi původu mého nastávajícího manžela? Existuje v islámu nějaký specifický čas, který se doporučuje k uzavření manželství? Jak mají vypadat svatební šaty a jaký kov zvolit pro snubní prsteny? Můžeme na svatbu obětovat ovci? 

 

ODPOVĚĎ:

ODMĚNA ŽEN V RÁJI

OTÁZKA: Jaká bude zvláštní odměna žen v Ráji?

UPŘESNĚNÍ PŘEDPISU HIDŽÁBU A MÍŠENÍ ŽEN S MUŽI

OTÁZKA: Slyšela jsem, že jistý saúdskoarabský učenec prý vydal fetwu, že žena není povinna zakrývat si vlasy a že žena může vcházet mezi muže, líčit se a dávat fotografie na sociální sítě? Je to pravda?

 

ODPOVĚĎ:

ŠARÍ'ATSKÁ POLICIE

OTÁZKA: Jaký je váš názor na praktiky některých muslimů v západní Evropě, kteří vyhlašují zóny, kde vymáhají právo šarí'a oblečení do reflexních vest s nápisem šarí'atská policie? Poslední takové případy se udály ve Wuppertalu sousedním Německu. Nemůže to být nebezpečné pro stát?

ODPOVĚĎ: