Vaše dotazy

ISLÁMSKÝ ZÁKAZ ZOBRAZOVAT BOHA

OTÁZKA: Proč se podle islámu Alláh nijak nezobrazuje?

ZNEČIŠTĚNÍ MEŠITY VEPŘOVÝM MASEM

OTÁZKA: Je pravda, že tam, kde se projde prase, nebo kam se zakopá, nemůžete postavit mešitu? Proč vás trocha vepřového přede dveřmi pobuřuje natolik, že vyhrožujete ostatním, otravujete trestními oznámeními a vnucujete svou víru ostatním? Jak se opovažujete nám diktovat, co smíme a nesmíme jíst?

ODPOVĚĎ:

 

HLEDÁNÍ NÁZORŮ NEJVÍCE VYHOVUJÍCÍCH TUŽBÁM A CHTÍČŮM

 

SÚRY PRVNÍHO MEKKÁNSKÉHO OBDOBÍ

OTÁZKA: Existuje nějaké rozdělení mekkánského obdobi? Které súry patří do prvního mekkánského období?

ODPOVĚĎ:

CO TŘEBA VĚDĚT, NEŽ JE UZAVŘENO MANŽELSTVÍ S MUSLIMEM

OTÁZKA: Má příbuzná se bude vdávat za muslima. Jak probíhá tradiční muslimská svatba? Co třeba vědět, než je uzavřeno manželství s muslimem?

ODPOVĚĎ:

JE MOŽNÉ DÁT ZEKÁT NEVĚŘÍCÍMU

OTÁZKA: Je možné dát zekát (i zekátu l-fitr) i nevěřícím?

ODPOVĚĎ:

PŘÍMLUVA KORÁNU A PŮSTU

OTÁZKA: Jak třeba chápat přímluvu Koránu a půstu, která je vzpomínána v Sunně?

ODPOVĚĎ: 

Přímluvu Koránu a půstu, která je zmíněna v hadísech Božího Posla typu: 

Recitujte Korán, protože v Den Zmrtvýchvstání přijde a bude se přimlouvat za své lidi!“ 

CENZURA V MUSLIMSKÝCH ZEMÍCH

OTÁZKA: Jak se stavíte k cenzuře v muslimských zemích?

ODPOVĚĎ:

HIERARCHIZACE NÁBOŽENSTVÍ

OTÁZKA: Jak se stavíte k hierarchizaci náboženství?

ODPOVĚĎ:

JAK VNÍMAT NÁBOŽENSKÝ FUNDAMENTALIZMUS

OTÁZKA: Jak vnímáte fundamentalismus, až už islámský nebo křesťanský?

ODPOVĚĎ: