Vaše dotazy

POSLEDNÍ VŮLE PODLE ISLÁMSKÉHO PRÁVA

OTÁZKA: Jak rozpracovává islámské dědické právo závěť?

ODPOVĚĎ:

ZÁKAZ SŇATKU MUSLIMKY S NEMUSLIMEM

OTÁZKA: Je zakázáno, aby se muslimka provdala za křesťana? I když křesťané také uznávají proroky Ježíše a Abraháma? Proč?

ODPOVĚĎ:

REVIDOVÁNÍ OTÁZEK O NESTVOŘENOSTI A NEOMYLNOSTI KORÁNU

OTÁZKA: Jaký je váš názor na tezi některých novodobých muslimských filozofů, např. Hassana Radwana z londýnské skupiny Agnostických muslimů, nebo Abdul Karima Souroushe z Íránu, Sayyed Ahmad al-Qabbanji z Iráku a Saeed Nasheed z Maroka, že autorem Koránu není Bůh a že Korán a Sunna nejsou neomylné?

DOTAZY O MUSLIMSKÉ TRADICI, KORÁNU A MEZINÁBOŽENSKÉM DIALOGU

OTÁZKA: Jaké jsou předpoklady muslimské tradice? Z jakého důvodu je Korán pro muslimy posvátný a nedotknutelný? Je podle Vás pravdivý výrok, že muslimové a židé vedou v náboženských otázkách nekonfliktní dialog?

JSOU MÍRUMILOVNÉ KORÁNSKÉ VERŠE ZRUŠENY VERŠI O BOJI?

OTÁZKA: Jaká je vaše odpověď na argument, že tzv. mírumilovné verše v Koránu jsou zrušeny verši přikazujícími násilí a proto jsou muslimům platné jedině na to, aby s jejich pomocí před nevěřícími pokrytecky lhali?

 

ODPOVĚĎ:

 

DOKDY TRVÁ MODLITBA 'IŠÁ´?

OTÁZKA: Dokdy trvá modlitba 'išá, tedy večerní, pátá, poslední modlitba z pěti povinných každodenních modliteb muslima? Je správné tvrzení některých, že do půlnoci?

NÁZOR ISLÁMU NA OČKOVÁNÍ

OTÁZKA: Jak se staví islám k očkování nebo k trendu neočkovat děti? V mnoha muslimských zemích prý duchovní agitovali proti očkování, což vyústilo v nebezpečné epidemie.

 

ODPOVĚĎ:

KORÁN A VZTAH K NEVĚŘÍCÍM

OTÁZKA: Je Korán jakožto slovo Boží možno i v dnešní době brát za platné jako celek, nebo lze vybrat některé části, které jsou platné i v dnešní době a zbytek brát spíše jako inspiraci, neřídit se jím a ani neusilovat o to abychom se jím řídili? Pro dokreslení například: 9:23 - má se tedy muslim vyhýbat nevěřícím rodičům, nebo jim nevěřit?

PROSBA O POŽEHNÁNÍ PROROKOVI صلى الله عليه و سلم

OTÁZKA: Četla jsem, že je velmi doporučeno modlit se za Proroka Mohameda صلى الله عليه و سلم, je to prosba nebo modlitba? Jak přesně se mám modlit? Jak probíhá?

 

ODPOVĚĎ:

Ať Vám Alláh požehná za Vaši lásku a náklonnost k nejvznešenějšímu ze všech lidí, Božímu Poslu Muhammedoviصلى الله عليه و سلم.

NĚKOLIK DOTAZŮ OHLEDNĚ ISLÁMSKÉ SVATBY

OTÁZKA: Co je potřeba ke sňatku v mešitě? Je to nutnost? Je lepší sňatek v mešitě nebo v zemi původu mého nastávajícího manžela? Existuje v islámu nějaký specifický čas, který se doporučuje k uzavření manželství? Jak mají vypadat svatební šaty a jaký kov zvolit pro snubní prsteny? Můžeme na svatbu obětovat ovci? 

 

ODPOVĚĎ: