Vaše dotazy

PÁCHAJÍ MUSLIMOVÉ NA KŘESŤANECH GENOCIDU?

OTÁZKA: Schvaluje islám vyvražďování a genocidu křesťanů muslimy, která dnes systémově probíhá v islámských zemích, jmenovitě v Egyptě, Iráku a Sýrii?

SŇATEK S MUŽEM, KTERÝ SE NEMODLÍ

OTÁZKA: Může se praktikující muslimka, která islám přijala, provdat za rodilého muslima, který však svou víru nepraktikuje, např. se nemodlí pět povinných denních modliteb apod.

ODPOVĚĎ: 

 

DOTAZ OHLEDNĚ ODSOUZENÉ SÚDÁNSKÉ KŘESŤANKY

OTÁZKA: Co si myslíte o případu súdánské křesťanky Meriam Ishag, nucené pod pohrůžkou smrti přijmout islám? Jak se stavíte k výzvě pana profesora Halíka v této věci? Připojujete se i vy k ostatním českým muslimům?

DEMONSTRACE, NÁSILNÉ PROTESTY A VANDALIZMUS

OTÁZKA: Jaká je pozice islámu ve věci demonstrací, zejména těch násilných, při kterých je ničen veřejný majetek a ohrožována bezpečnost občanů, jako to bylo vidět na předměstích Paříže či skandinávských měst, či v muslimských zemích po spuštění posměšného filmu o Prorokovi, nebo nedávno v Turecku, Bosně atd.? Je toto motivováno islámem? Lze něco takového považovat za džihád?

MŮŽE BÝT MUSLIM VEGETARIÁNEM?

OTÁZKA: Může být muslim vegetarián?

KORÁN O OCHRANĚ ZVÍŘAT

OTÁZKA: Co říká Korán o ochraně zvířat?

ISLÁMSKÝ ZÁKAZ ZOBRAZOVAT BOHA

OTÁZKA: Proč se podle islámu Alláh nijak nezobrazuje?

ZNEČIŠTĚNÍ MEŠITY VEPŘOVÝM MASEM

OTÁZKA: Je pravda, že tam, kde se projde prase, nebo kam se zakopá, nemůžete postavit mešitu? Proč vás trocha vepřového přede dveřmi pobuřuje natolik, že vyhrožujete ostatním, otravujete trestními oznámeními a vnucujete svou víru ostatním? Jak se opovažujete nám diktovat, co smíme a nesmíme jíst?

ODPOVĚĎ:

 

HLEDÁNÍ NÁZORŮ NEJVÍCE VYHOVUJÍCÍCH TUŽBÁM A CHTÍČŮM

 

SÚRY PRVNÍHO MEKKÁNSKÉHO OBDOBÍ

OTÁZKA: Existuje nějaké rozdělení mekkánského obdobi? Které súry patří do prvního mekkánského období?

ODPOVĚĎ: