Islámská věrouka (Akída) a přístup (Menhedž)

ŠEJCH SÁLIH AL-FEWZÁN: TI POSLEDNÍ NEMOHOU BÝT NAPRAVENI NIČÍM JINÝM, NEŽLI TÍM, ČÍM BYLI NAPRAVENI TI PRVNÍ

Všechna chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم , jeho rodině a všem jeho následovníkům.

VAROVÁNÍ PŘED ODVRŽENÍM SUNNY

Posel Božíصلى الله عليه و سلم také upozornil na ty, kteří mají sklon odvrhovat Sunnu a tvrdit, že si vystačí pouze a výlučně s Koránem.

CO OBNÁŠÍ NÁSLEDOVÁNÍ BOŽÍHO POSLA صلى الله عليه و سلم

Následování, arab. إِتِّبَاعٌ ittibá'un znamená v jazyce původně sledování či kráčení ve šlépějích.

PŘEHÁNĚNÍ VE VÍŘE A EXTREMIZMUS V NÁBOŽENSTVÍ, DÍL 3.: PŘÍČINY PŘEHÁNĚNÍ VE VÍŘE

Hlavním důvodem přehánění ve víře je krátkozraké, povrchní a plytké vnímání náboženství a poloviční neznalost, resp. nedovzdělanost v jeho otázkách. Fanatický extremista, beroucí svou víru bigotně, přehnaně a úzkostlivě, přistupuje k tajům náboženských nauk jen velmi povrchně, ztrácí z dohledu cíle šarí'atského zákonodárství a jeho podstatu.

PŘEHÁNĚNÍ VE VÍŘE A EXTREMIZMUS V NÁBOŽENSTVÍ, DÍL 1.: DEFINICE JEVU

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho prosíme o pomoc, jen k Němu se utíkáme před zlem sebe samých i zlem našich skutků. Dosvědčuji, že není božstva kromě Něho a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je Jeho Služebníkem a Poslem.

NUTNOST PROVĚŘOVAT INFORMACE V DOBĚ ROZKOLU

Nezbytným krokem, jak čelit pokušení, je i prověřování veškerých informací, abychom nepodlehli falešným a nepodloženým, unáhleným soudům.

ROZKOL MEZI MUSLIMY A JAK MU ČELIT

Věz, že v dnešním čase se na muslimy valí ze všech stran zkoušky, rozkol, neštěstí a pokušení. Korán, Sunna a praxe zbožných předků této ummy ukazuje cestu, jak se s nimi vyrovnat a jak jim čelit. Ta je dnes aktuálnější, než před 14 stoletími, nakolik jsme Soudnému dni blíže. Umma islámu je obdařena nezměrnou milostí, ale stejně tak je znovu a znovu zkoušena ranami osudu a pokušeními.

TO MĚ ALLÁH POTRESTÁ ZA MODLITBU?

Sa‘íd ibnu l-Musejjeb رحمه الله تعالىjednou uviděl muže, který se modlil v čase, kdy je modlitba zakázána. Hojně se předkláněl a padal na tvář. Sa’íd jej od tohoto činu odradil a dotyčný se jej udiveně zeptal: „To mne Alláh potrestá za modlitbu?

Ibnu l-Musejjeb opověděl následujícími zlatými slovy:

BÁZEŇ PŘED ALLÁHEM JE PŘEDNĚJŠÍ NEŽ STRACH Z LIDÍ

Alláh تعالى praví:

POZADÍ NÁZVŮ SELEF, SELEFÍ A SELEFÍJJA

 Samo slovo selef سَلَفٌ označuje předchůdce, předešlé předcházející, předky apod.