Islámská věrouka (Akída) a přístup (Menhedž)

NUTNOST PROVĚŘOVAT INFORMACE V DOBĚ ROZKOLU

Nezbytným krokem, jak čelit pokušení, je i prověřování veškerých informací, abychom nepodlehli falešným a nepodloženým, unáhleným soudům.

ROZKOL MEZI MUSLIMY A JAK MU ČELIT

Věz, že v dnešním čase se na muslimy valí ze všech stran zkoušky, rozkol, neštěstí a pokušení. Korán, Sunna a praxe zbožných předků této ummy ukazuje cestu, jak se s nimi vyrovnat a jak jim čelit. Ta je dnes aktuálnější, než před 14 stoletími, nakolik jsme Soudnému dni blíže. Umma islámu je obdařena nezměrnou milostí, ale stejně tak je znovu a znovu zkoušena ranami osudu a pokušeními.

TO MĚ ALLÁH POTRESTÁ ZA MODLITBU?

Sa‘íd ibnu l-Musejjeb رحمه الله تعالىjednou uviděl muže, který se modlil v čase, kdy je modlitba zakázána. Hojně se předkláněl a padal na tvář. Sa’íd jej od tohoto činu odradil a dotyčný se jej udiveně zeptal: „To mne Alláh potrestá za modlitbu?

Ibnu l-Musejjeb opověděl následujícími zlatými slovy:

BÁZEŇ PŘED ALLÁHEM JE PŘEDNĚJŠÍ NEŽ STRACH Z LIDÍ

Alláh تعالى praví:

POZADÍ NÁZVŮ SELEF, SELEFÍ A SELEFÍJJA

 Samo slovo selef سَلَفٌ označuje předchůdce, předešlé předcházející, předky apod.

MŮŽE SE MUSLIM OZNAČIT I JINÝM NÁZVEM, NEŽ POUZE „MUSLIM“?

Existují jedinci, kteří tvrdí, že muslimům není povoleno sami sebe popisovat jinými názvy, než „muslimové,“ dokonce i kdyby zde existovala potřeba rozlišit pravé, ryzí a poctivé věřící od následovníků bludu, inovátorů, sektářů a hříšníků. To opírají o verš:

KDO JSOU AHLU -L-HADÍS

 Slovo hadísun حَدِيثٌ znamená v arabském jazyce vyprávění, hovor. V terminologii se pod pojmem vyprávění rozumí výroky Božího Posla صلى الله عليه و سلم a hovorem Božím je Boží Kniha, Korán.

DEFINICE POJMU DŽEMÁ'A

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu.
 

PROČ NÁSLEDOVAT CESTU SELEF?

Pracovníků na poli islámské osvěty a výzvy (arab. ad-da’wetu l-islámíjja الدَعْوَةُ الإِسْلاََمِيَةُ) je dnes mnoho. Mnoho mladých lidí se dnes také připojuje k islámské obrodě. Všichni tito lidé se snaží dopřinést tím nejlepším ze sebe, aby byl islámský způsob života znovu obnoven. 

DVĚ PODMÍNKY PŘIJETÍ ČINU UCTÍVÁNÍ A VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI NIMI

 Všechny činy uctívání, aby byly Alláhem přijaty, musí splnit dvě podmínky: