Islámská věrouka (Akída) a přístup (Menhedž)

KDE SKONČÍ TI, KTEŘÍ ZEMŘELI JAKO DĚTI?

Tato otázka v sobě zahrnuje dvě podotázky: 1. Jaký je osud a konec dětí muslimů? 2. Jaký je osud a konec dětí nevěřících.

PEKLO, JEHO PODOBA, TRESTY V NĚM A JEHO OBYVATELÉ

Na rozdíl od Ráje, zde se nám nejprve vybaví ohromný a převeliký oheň, ve kterém se lidé budou navěky smažit. Peklo je takové, ale je ještě i mnohem strašnější a krutější.

UZŘENÍ ALLÁHA V DEN SOUDU

 Každý, kdo věří v Boha a bojí se Jej, horoucně si přeje svého Pána vidět. Korán i sunna nám ukazuí, že věřící svého Pána skutečně uvidí, tak jasně, jako je vidět měsíc v úplňku. To znamená jasně a bez těžkostí.

RÁJ, JEHO PODOBA, UŽÍVÁNÍ V NĚM A JEHO OBYVATELÉ

 První, co nás napadne, řekne-li se Ráj, je užívání v něm, klid duše, krása rajských rozkoší, húríje[1], řeky medu, mléka a vína, které neopíjí, hedvábí a brokát atd. Ráj je takový, ale nejen takový.

POJEM DUŠE V ISLÁMU

Motto:

Člověče, nemůžeš si pozměnit dobu určenou, ani nemůžeš ztratit svou obživu a ani vzít obživ druhému! K čemu tedy mučivé honění se a zabíjení duše?! Nejlepší je zlatý střed ve všem. Člověk je neustále mezi třemi. Mezi pokušením, které přichází, blahodarem, který pomíjí a smrtí, která to vše odnese pryč.

UNIVERZALITA ISLÁMU

 Mnozí skeptikové odvrhují koncept univerzality islámu a tvrdí, že islám je svou platností omezen jen na Araby a oblast Arabského poloostrova, kam byl seslán. Jako svůj důkaz užívají verš:

ÚČEL STVOŘENÍ LIDSTVA A DŮVOD JEHO BYTÍ

 Po staletí, po celou historii lidstva se mnozí ptali, co je podstatou lidského života. V čem tkví podstata našeho bytí na tomto světě a existuje-li cíl, ke kterému máme směřovat? Z čeho a jak jsme povstali, na čem závisí způsob a délka našeho života, jaké jsou příčiny naší smrti a představuje tato smrt naprostý a konečný zánik jedné lidské bytosti? Tyto a podobné otázky člověk kladl sám sobě, aby nalezl uspokojující odpověď, kterou by uklidnil svou neklidnou a vyděšenou duši a aby přesvědčil svůj pochybovačný rozum.

SOUDNÝ DEN

Po všech proměnách následujících během konce světa, Posledního dne (jako je svinutí nebe, zarovnání země apod.) bude zatroubeno na roh - a to dvakrát. První zatroubení bude na znak toho, že vše živé jak na nebesích, tak i na Zemi vymře, krom toho, koho Alláh bude chtít ponechat.

MENHEDŽ A MINHÁDŽ

 Mnoho lidí dnes mluví o nejsprávnějším menhedži k následování, abychom jím dosáhli cílů mise svého života, což je získání Boží spokojenosti na tomto světě praktikováním a zasazováním se o Jeho náboženství, abychom získali Jeho spokojenost a rajskou odměnu na světě onom.

KDY ČLOVĚK OPOUŠTÍ AHL SUNNA A STÁVÁ SE INOVÁTOREM

Otázka, kdy člověk opouští okruh ahl sunna we l-džemá’a je velmi důležitá, jenže odpověď na ni může být pochopena jedině na základě první otázky, tedy, říkám, když člověk pátrá po pravdě a přesném stanovisku a zchybí, pak není dovoleno o něm říci, že není z ahl sunna we l-džemá’a jedině na základě toho, že upadl do omylu, nebo, že upadl v inovaci.