Islámská věrouka (Akída) a přístup (Menhedž)

JE ARABŠTINA JAZYKEM POSLEDNÍHO SOUDU A JAZYKEM OBYVATEL RÁJE?

 Šejchu l-islám Ibn Tejmíjja, Alláh mu budiž milostiv, byl otázán:

HLEĎ SI, OD KOHO PŘEBÍRÁŠ SVOU VÍRU

Suwejd ibn Sa'íd pravil: „Viděl jsem 'Abdulláha ibnu l-Mubárek v Mekce, jak přišel k Zemzemu a napil se z něho. Potom se obrátil směrem ke Ka’bě a pravil:

KORÁN, SUNNA A SLOVA SELEF ODSUZUJÍ DEBATY O VÍŘE

 Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho, jeho společníkům a všem jejich následovníkům.

KORÁN, SUNNA A VÝROKY ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ ODMÍTAJÍ VIZE TĚCH, KTEŘÍ UPŘEDNOSTNILI PROSTÝ ROZUM NAD ZJEVENÍM

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu. A potom:
 
Alláh Nejvyšší pravil:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ

NEZBYTNOST ZJEVENÍ PRO ČLOVĚKA A NEDOSTATEČNOST LIDSKÉHO ROZUMU

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme, jen Jeho žádáme o pomoc. Požehnání a mír Jeho Poslu, jeho společníkům a všem, kdo ho následují. Nejlepší řečí je věru Kniha Boží a nejlepším vedením vedení Božího Posla, milovaného Muhammeda صلى الله عليه و سلم.

NEPŘEHÁNĚT VE VĚCECH VÍRY

 

PODLE ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ JSOU INOVÁTOŘI HORŠÍ, NEŽLI HŘÍŠNÍCI

Imám aš-Šáfi’í řekl: „Měl-li by služebník Boží potkat Alláha s jakýmkoli hříchem mimo přidružování k Němu, bylo by to pro něj lepší, než Jej potkat s pokřivenou vírou.[1]

SHROMÁŽDĚNÍ PŘED POSLEDNÍM SOUDEM

PŘEDZVĚSTI SOUDNÉHO DNE

 

TREST A ODMĚNA V HROBĚ

Z Koránu a věrohodných hadísů se dozvídáme o existenci života, který začíná okamžitě po smrti. Korán jej nazývá al-Barzach. Vznešený Alláh říká: