Islámská věrouka (Akída) a přístup (Menhedž)

DRUHY VELKÉ NEVÍRY (ARAB. AL-KUFR AL-AKBAR) PODLE IMÁMA IBN KESÍRA

Korán používá slovo nevíra, arab. kufr - كفر k označení činnosti těch, kteří popírají nebo skrývají realitu. Korán používá pro identifikaci těch, kteří popírají Alláha tím, že nepřijmou jeho nadvládu a autoritu.slovo káfir.  Pojem "kufr" je tedy protikladem k ímánu, čili nevíra v Alláha znamena být nevěřícím.

DESET PŘÍČIN PROMINUTÍ HŘÍCHU

 

DÁVNÍ UČENCI O NÁSLEDOVÁNÍ SELEF

ŠEJCHU L-ISLÁM IBN TEJMÍJJA: ŠIRK JE NEJVĚTŠÍ HŘÍCH

 Ve své stati nazvané „aš-Širku a’zamu zanb,“ tj. „širk je největší hřích,“ šejchu l-islám Ibn Tejmíjja praví:

ŠEJCH IBN 'USEJMÍN O CESTĚ SELEF

 Z jeho (Prorokova صلى الله عليه وسلم) prohlášení je i: “Kdo bude žít po mě, uvidí mnoho odlišností, proto se držte mé Sunny.

ŠEJCHU L-ISLÁM IBN TEJMÍJJA O ODVRŽENÍ PRAXE SUNNY

 Pravil šejchu l-islám Takíjuddín Ahmed ibn Tejmíjja, Alláh mu budiž milostiv:

VÍRA V KORÁN JAKOŽTO NESTVOŘENÉ SLOVO BOŽÍ

 Muhammed ibn Husejn al-‘Ádžurrí ve své Kitábu š-šarí’a uvádí i kapitolu o víře v Korán jakožto v nestvořené slovo Boží. Dodává, že kdo tvrdí, že Korán je stvořen, je nevěřící. V ní uvádí:

JE ARABŠTINA JAZYKEM POSLEDNÍHO SOUDU A JAZYKEM OBYVATEL RÁJE?

 Šejchu l-islám Ibn Tejmíjja, Alláh mu budiž milostiv, byl otázán:

HLEĎ SI, OD KOHO PŘEBÍRÁŠ SVOU VÍRU

Suwejd ibn Sa'íd pravil: „Viděl jsem 'Abdulláha ibnu l-Mubárek v Mekce, jak přišel k Zemzemu a napil se z něho. Potom se obrátil směrem ke Ka’bě a pravil:

KORÁN, SUNNA A SLOVA SELEF ODSUZUJÍ DEBATY O VÍŘE

 Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho, jeho společníkům a všem jejich následovníkům.