Koránské vědy

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL IV.

 Což nebudete rozjímat nad těmito slovy?

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL III.

Boží apely lidskosti jsou nezrušitelné, platné vždy a všude

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL II.

Alláh nařídil tyto Jím zjevené příkazy následovat a potrestá proto jejich odvržení

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL I.

Všechna chvála náleží Všemohoucímu a Všeznajícímu Alláhu, který lidem sesílá Svá zjevení prostřednictvím Svých Proroků, mír s nimi všemi, aby lidem objasňovali vznešené pravdy, principy a nejvyšší příkazy dobra, lidskosti, příkladných ctností a mravní ušlechtilosti, vyváděje je z temnoty ignorance a barbarství ke světlu vědění, moudrosti a správného

ŠEJCH SELMÁN 'AWDA: DOVOL KORÁNU, ABY TĚ BĚHEM RAMADÁNU ZCELA VYLÉČIL

Během letošního ramadánu jsem se zabýval rozmýšlením o tzv. ختمة القرآن chatmetu l-Kur´án, tj. přečtení celého Koránu za nějaký stanovený čas. Přál jsem si proniknout do takových koránských významových rovin, které by zanechaly na mém srdci stopu.

SMYSL VERŠE „A VZALI SI SVÉ MNICHY A RABÍNY ZA PÁNY NAMÍSTO ALLÁHA“

 Vznešený Alláh pravil:

VÝKLAD VERŠE „ALLÁH JE SVĚTLEM NEBES I ZEMĚ...“, DÍL III.

 نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ

VÝKLAD VERŠE „ALLÁH JE SVĚTLEM NEBES I ZEMĚ...“, DÍL II.

Al-Kurtubí říká: 

VÝKLAD VERŠE „ALLÁH JE SVĚTLEM NEBES I ZEMĚ...“, DÍL I.

Vznešený Alláh pravil:

VYSVĚTLENÍ IBLÍSOVY ODPOVĚDI STVOŘITELI VE VERŠÍCH A'RÁF:16-17 PODLE IBN KESÍRA A PODLE AS-SA'DÍHO

Vznešený Alláh pravil, co se dělo poté, co se Iblís odmítl poklonit Adamovi عليه السلام a byl Alláhem navěky proklet: