Vědy o Sunně

SNAŽTE SE HLEDAT NOC ÚRADKU

Hišám ibn 'Urwa v souvislosti s Nocí úradku (arab. ليلة القدر lejletu l-kadr) uvedl: „Můj otec mi vyprávěl, že 'Áiša رضي الله عنها řekla, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم doporučil:

التمسوا

JEZTE SUHÚR, NEBOŤ JE V NĚM VĚRU POŽEHNÁNÍ

Anas ibn Málik رضي الله عنه, který sloužil u Proroka Muhammeda صلى الله عليه و سلم více deset let, vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

‏ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً

Jezte suhúr neboť věru v suhúru je požehnání.[1]

KAŽDÝ BUDE VZKŘÍŠEN PŘI TOM, PŘI ČEM ZEMŘEL: VYSVĚTLENÍ HADÍSU, DÍL II.

Hadís oznamující, že předstoupíme před Alláha v souladu s posledním skutkem, který za života vykonáme, nás varuje před pletichami prokletého šejtána, který si zahrává s člověkem do jeho posledního okamžiku a také nás vystříhá před pokryteckou dvojí morálkou, neboť Alláh dá špatnosti, již ukrýváme, provalit se navenek.

Vznešený Alláh praví:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّـهِ وَهُوَ مَعَهُمْ 

KAŽDÝ BUDE VZKŘÍŠEN PŘI TOM, PŘI ČEM ZEMŘEL: VYSVĚTLENÍ HADÍSU, DÍL I.

Džábir ibn 'Abdilláh رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

 يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ

Každý služebník [1] bude vzkříšen při tomtéž, při čem zemřel.[2]

 

NEJLEPŠÍ PŘIPOMÍNÁNÍ A NEJLEPŠÍ PODĚKOVÁNÍ

Talha ibn 'Ubejdulláh رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الشكر الحمد لله 

VYSVĚTLENÍ HADÍSU, ŽE RUKA, KTERÁ DÁVÁ JE LEPŠÍ, NEŽ RUKA, KTERÁ BERE, DÍL II.

Ohledně výjimky nezbytné nutnosti a žádání vládce se nám dochovalo svědectví Kabísy ibn Muchárika al-Hilálího رضي الله عنه, jenž vypověděl: „Tížilo mne břemeno něčeho, co jsem musel splatit. Přišel jsem za Poslem Božím صلى الله عليه و سلم a on mi řekl:

أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا

VYSVĚTLENÍ HADÍSU, ŽE RUKA, KTERÁ DÁVÁ JE LEPŠÍ, NEŽ RUKA, KTERÁ BERE, DÍL I.

'Abdulláh ibn Omar رضي الله عنه vyprávěl: „Slyšel jsem Posla Božího صلى الله عليه و سلم, stojícího na kazatelně a hovořícího o dobročinnosti a potřebě zdržovat se žebrání a žadonění od druhých. Pak řekl:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

VYSVĚTLENÍ PROROKOVY PROSBY: Ó ALLÁHU, DEJ MI UŽITEK Z TOHO CO JSI MNE NAUČIL

Anas ibn Málik رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم prosil Alláha slovy:

اللهم انفعني بما علمتني و علمني ما ينفعني و ارزقني علما ينفعني.

ZAPOMENUTÁ SUNNA OBOUVÁNÍ A VYZOUVÁNÍ

Abú Hurejra رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

إذا لبست نعليك فابدأ باليمنى و إذا خلعت فابدأ باليسرى و ليكن اليمنى أول ما تنتعل ، و اليسرى آخر ما تحفى ، و لا تمش في نعل واحد ، اخلعهما جميعا أو البسهما جميعا

NEZMĚRNÁ JE VELKOST BOŽÍHO ODPUŠTĚNÍ I OMEZENOST LIDSKÉHO ÚSUDKU, DÍL 2. VYSVĚTLENÍ JEHO SLOV "KDYBY SE MNE ALLÁH ZMOCNIL"

Učenci poskytli několik možných objasnění slov لإن قدر الله علي lein kadire ´lláhu 'alejje, tj. kdyby se mne Alláh zmocnil: