Vědy o Sunně

UČTE SE MÉ HADÍSY ...

 V části delšího hadísu pravil Boží Posel صلى الله عليه وسلم:

KDO ZALŽE O PROROKOVI صلى الله عليه و سلم

Ibn Omar رضي الله عنه vyprávěl, že Boží Posel صلى الله عليه وسلم pravil:

POKUD LIDÉ UVIDÍ ZLO A NEZMĚNÍ JEJ

 Posel Alláha صلى الله عليه وسلم pravil:

KAŽDÝ Z VÁS JE PASTÝŘEM, ZODPOVĚDNÝM ZA SVÉ STÁDO

 Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil v delším hadíse:

HADÍS O SLABOSTI VRŽENÉ DO SRDCÍ

Sewbán رضي الله عنه (propuštěnec Proroka صلى الله عليه وسلم) vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

HADÍS O VĚTVÍCH VÍRY

 Abú Hurejra, nechť je s ním Alláh spokojen, vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

VYSVĚTLENÍ HADÍSU O CIZOSTI A CIZINCÍCH

 Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

KDO JSOU LIDÉ HADÍSU (ARAB. AHLU L-HADÍS)

 Šejchu l-islám Ibn Tejmíjja pravil:

VYSVĚTLENÍ HADÍSU "SLUŽEBNÍCI MOJI, SÁM SOBĚ JSEM ZAKÁZAL KŘIVDU"

 Abú Zerr al-Giffarí رضي الله عنهtraduje od Posla Božího

ODSOUZENÍ TĚCH, KTEŘÍ ODMÍTAJÍ PODÁNÍ, KTERÁ JIM NEJSOU PO VŮLI

 Toto je jen malý díl toho, co se traduje od zbožných předků, jež přísně odsuzovali a odvrhovali všechny ty, kteří popírali cokoli ze Sunny Božího Posla  صلى الله عليه و سلم, nebo podání zbožných předků.