Vědy o Sunně

MĚJTE SRDCE, JAKO JSOU TA PTAČÍ

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Boží Posel صلى الله عليه وسلم pravil:
يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير
Do ráje vstoupí ti se srdci takovými, jako jsou srdce ptačí."1 
 

NEJHORŠÍ NÁDOBA, KTEROU JE MOŽNO NAPLNIT

Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:
ما ملأ آدميٌّ وعاءً شرًّا من بطنٍ، بحسبِ ابنِ آدمَ أكلاتٍ يُقمنَ صُلبَهُ، فإن كان لا محالةَ : فثلُث لطعامِه، وثُلُثٌ لشرابِه وثُلُثٌ لنفَسِه

VYSVĚTLENÍ PROROKOVA صلى الله عليه و سلم POSLEDNÍHO ODKAZU, DÍL 2.

 ...Držte se toho, jak zahryznutí i zadními zuby ...“

VYSVĚTLENÍ PROROKOVA صلى الله عليه و سلم POSLEDNÍHO ODKAZU, DÍL 1.

 'Irbád ibn Sáríja رضي الله عنه vypráví, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم během svého pobytu na Miná v době své poslední pouti řekl:

POUČENÍ Z PROROKOVA صلى الله عليه و سلم KÁZÁNÍ NA ROZLOUČENOU

Šejch 'Alí Muhammed as-Sallábí, soudobý odborník na nejranější historii islámu, si na tomto kázání všímá následujících bodů1:

PROROKOVOصلى الله عليه و سلم KÁZÁNÍ NA ROZLOUČENOU

V 10. roce hidžry vykonal Posel Boží صلى الله عليه و سلم svůj poslední hadždž, jenž vešel ve známost jako pouť na rozloučenou (arab. حجة الوداع hadždžetu l-wadá'). V předvečer 10. dne Zú l-Hidždža vracel z 'Arefátu do údolí Miná na své velbloudici al-Kaswě.
 

PROSBA O TO NEJLEPŠÍ NA TOMTO I NA ONOM SVĚTĚ

‘Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنه uvádí, že Prorok صلى الله عليه و سلم prosil Alláha slovy:

PROSBA, KTEROU ALLÁH VYSLYŠÍ

 Od Burejdy رضي الله عنه se uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم slyšel jistého muže říci:

VYSVĚTLENÍ HUZEJFOVÝCH رضي الله عنه OTÁZEK O ZLU

 :عن حُذَيفَة بن اليمان -رضِي الله عنه - أنَّه قال

VYSVĚTLENÍ HADÍSU O ROZDĚLENÍ UMMY, DÍL 3.

 Jsou odštěpenecké skupiny nevěřící?