Vědy o Sunně

VYSVĚTLENÍ HADÍSŮ O POMOŽENÉ SKUPINĚ

 Od ‘Umejra ibn Háni´a se uvádí, že slyšel Mu’áwíjju ibn Abí Sufjána, Alláh s ním budiž spokojen, říci:

IBN TEJMÍJJA VYSVĚTLUJE HADÍS O ROZDĚLENÍ UMMY NA FRAKCE

 عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ : إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ

JAK ROZLIŠIT MEZI SUNNOU A ARABSKOU KULTURNÍ ZVYKLOSTÍ? - PŘÍKLADY ŠEJCHA AL-ALBÁNÍHO

Kritérium rozlišující Sunnu, která je uctíváním, od Sunny, která je sama o sobě arabskou kulturní zvyklostí si vyžaduje jistou úroveň znalosti. A jak bylo mnohokrát zmíněno, většina činů Božího Proroka صلى الله عليه و سلمbyla vedena s úmyslem přiblížit se k Alláhu Vznešenému, a tato velká část Sunny je uctíváním.

PŮST V HADÍSECH BOŽÍHO PROROKA صلى الله عليه ن سلم

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu صلى الله عليه ن سلم, jeho rodině, společníkům a pravověrným následovníkům!

VYSVĚTLENÍ HADÍSU "VŠEM Z MÉ UMMY BUDE ODPUŠTĚNO, KROMĚ VEŘEJNĚ HŘEŠÍCÍCH"

 Imám al-Buchárí, milost Boží s ním, uvádí ve svém Sahíhu v Knize mravů, v kapitole Muslim a jeho zpytování sebe sama, s řetězcem vypravěčů k Abú Hurejrovi, nechť je s ním Alláh spokojen, který slyšel Proroka صلى الله عليه و سلم říci:

ROZRUŠOVÁNÍ SVAZKU ISLÁMU

 Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého! Chvála Alláhu, požehnání a mír jeho Proroku. A potom:

NENÍ DOBRÝ PŘÍTEL, KDO UKAZUJE DVĚ TVÁŘE

 Háfiz Abú Hátim Muhammed ibn Hibbán pravil:

ŽÁDNÝ LID NEZBLOUDÍ POTÉ, CO BYL SPRÁVNĚ VEDEN, LEDA ŽE SE ODDÁ ROZPRAVÁM

 Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

SILNÝ VĚŘÍCÍ JE LEPŠÍ NEŽ SLABÝ VĚŘÍCÍ, LEČ V OBOU JE DOBRO

 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المؤمن القوي خير، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كلٍّ خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تَعْجَز ..

VYSVĚTLENÍ HADÍSU "NEZODPOVÍDÁM ZA ŽÁDNÉHO MUSLIMA PŘEBÝVAJÍCÍHO MEZI MODLOSLUŽEBNÍKY"

Džarír al-Badžlí رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين
"Nezodpovídám za žádného muslima, přebývajícího mezi modloslužebníky." (1)

Tato problematika je jednou z nejdůležitějších věcí. Není povoleno muslimovi přebývat mezi modloslužebníky, pokud to není nutné.