Vědy o Sunně

VYSVĚTLENÍ HADÍSU O ROZDĚLENÍ UMMY, DÍL 2.

 Co je rozdělení ummy

VYSVĚTLENÍ HADÍSU O ROZDĚLENÍ UMMY, DÍL 1.

Mu’áwíjja ibn Abí Sufján رضي الله عنه vyprávěl, že Boží Posel صلى الله عليه و سلم pravil:

VYSVĚTLENÍ HADÍSU O ZVYKLOSTECH PŘIROZENOSTI

 Od Abú Hurejry رضي الله عنه  je zaznamenáno, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

VYSVĚTLENÍ HADÍSU O POSVÁTNÝCH MĚSÍCÍCH

 

VAROVÁNÍ PŘED SEBEZVIDITELŇOVÁNÍM A VÝZVA K UPŘÍMNOSTI SKUTKŮ

 

KAŽDÝ MUSLIM MÁ VŮČI KAŽDÉMU MUSLIMOVI ŠEST PRÁV

 Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم  pravil:

TŘI RADY PROROKA صلى الله عليه و سلم ABÚ AJJÚBOVI رضى الله عنه

Věru Alláh Vznešený dal našemu Prorokovi صلى الله عليه وسلم schopnost nevšední výřečnosti, se kterou za použití co nejméně slov v těch nejkrásnějších obratech a nejzhuštěnějších výrazech dokázal ve svých radách vyjádřit co největší porci významu.

POVRAŽDIL STO LIDÍ, KÁL SE A BYLO MU ODPUŠTĚNO

Abú Sa'íd al-Chudrí zaznamenává od Proroka صلى الله عليه و سلم:

PŘIPOMENUTÍ V OKAMŽICÍCH TÍSNĚ

 Vyprávěl Musedded, že Jahjá uvádí od Hišáma ibn Abí Abdilláha přes Katádu a Abú l-‘Álíjju, že Ibn ‘Abbás pravil:

PROSBA K ALLÁHU O ODSTRANĚNÍ TĚŽKOSTI

 Od ‘Abdulláha ibn Mes’úda, nechť je s ním Alláh spokojen, se uvádí, že Boží Posel صلى الله عليه و سلم pravil: