Vědy o Sunně

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE PRO VĚDU O HADÍSECH

SHROMÁŽDĚNÍ HADÍSŮ DO SBÍREK

ČINY JSOU PODLE ZAKONČENÍ

Od Abú Abdurrahmána Abdulláha ibn Mes'úda, nechť je s ním Alláh spokojen, se traduje, že řekl:

HADÍS S KOMENTÁŘEM - "NESTYDÍŠ-LI SE, DĚLEJ SI CO CHCEŠ"

 

ŠEST ZÁKLADNÍCH SBÍREK HADÍSŮ

V terminologii vědy o hadísech označuje termín „al-ummuhátu s-sitt,“ tj. „šestero matek“ šest nejautentičtějších a nejužívanějších sbírek hadísů, o jejichž autenticitě panuje všeobecná shoda. Obecně lze říci, že obsahují jen velmi malý počet vyprávění, která lze hodnotit jako nevěrohodná. 
 

IBN REDŽEB AL-HANBELÍ O HADÍSU: "TY, KTEŘÍ BYLI PŘED VÁMI, ZNIČILY MNOHÉ OTÁZKY..."

 

DEFINICE SUNNY

Slovo Sunnetun - سُنَّةٌ můžeme chápat v různých smyslech a různých významových konotacích.

HADÍS: "JEŠTĚ ZAŽIJETE MNOHO ROZDÍLŮ, DRŽTE SE PROTO MÉ SUNNY..."

بسم الله الرحمان الرحيم

Hadís:

NÁBOŽENSTVÍ JE UPŘÍMNÁ RADA

بسم الله الرحمان الرحيم

Hadís:

VAZBA MEZI KORÁNEM A SUNNOU - NEZBYTNOST SUNNY PRO POCHOPENÍ KORÁNU