Vědy o Sunně

VYSVĚTLENÍ PROROKOVA صلى الله عليه و سلم POSLEDNÍHO ODKAZU, DÍL 1.

 'Irbád ibn Sáríja رضي الله عنه vypráví, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم během svého pobytu na Miná v době své poslední pouti řekl:

POUČENÍ Z PROROKOVA صلى الله عليه و سلم KÁZÁNÍ NA ROZLOUČENOU

Šejch 'Alí Muhammed as-Sallábí, soudobý odborník na nejranější historii islámu, si na tomto kázání všímá následujících bodů1:

PROROKOVOصلى الله عليه و سلم KÁZÁNÍ NA ROZLOUČENOU

V 10. roce hidžry vykonal Posel Boží صلى الله عليه و سلم svůj poslední hadždž, jenž vešel ve známost jako pouť na rozloučenou (arab. حجة الوداع hadždžetu l-wadá'). V předvečer 10. dne Zú l-Hidždža vracel z 'Arefátu do údolí Miná na své velbloudici al-Kaswě.
 

PROSBA O TO NEJLEPŠÍ NA TOMTO I NA ONOM SVĚTĚ

‘Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنه uvádí, že Prorok صلى الله عليه و سلم prosil Alláha slovy:

PROSBA, KTEROU ALLÁH VYSLYŠÍ

 Od Burejdy رضي الله عنه se uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم slyšel jistého muže říci:

VYSVĚTLENÍ HUZEJFOVÝCH رضي الله عنه OTÁZEK O ZLU

 :عن حُذَيفَة بن اليمان -رضِي الله عنه - أنَّه قال

VYSVĚTLENÍ HADÍSU O ROZDĚLENÍ UMMY, DÍL 3.

 Jsou odštěpenecké skupiny nevěřící?

VYSVĚTLENÍ HADÍSU O ROZDĚLENÍ UMMY, DÍL 2.

 Co je rozdělení ummy

VYSVĚTLENÍ HADÍSU O ROZDĚLENÍ UMMY, DÍL 1.

Mu’áwíjja ibn Abí Sufján رضي الله عنه vyprávěl, že Boží Posel صلى الله عليه و سلم pravil:

VYSVĚTLENÍ HADÍSU O ZVYKLOSTECH PŘIROZENOSTI

 Od Abú Hurejry رضي الله عنه  je zaznamenáno, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: