Vědy o Sunně

BILÁDU Š-ŠÁM A JERUZALÉM NAPŘÍČ HADÍSY

Hadísů velebících oblast aš-Šámu je mnoho, nalézají se v šesti nejautentičtějších sbírkách a v nejranějších historických záznamech jako je al-Wákidího (zemřel 207 hidžry/823 kř. éry) Futúhu biládi š-Šám.

KDYŽ SE VĚŘÍCÍ SVĚŘUJE S TĚŽKOSTMI JEN ALLÁHU

Matka věřících Á'iša رضّى الله عنها vyprávěla, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

VYSVĚTLENÍ HADÍSU „DVĚ DOBRODINÍ, O KTERÁ MNOHO LIDÍ PŘICHÁZÍ“

 عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, الصَحَّةُ وَ الفَرَاغُ

VYSVĚTLENÍ HADÍSŮ O POMOŽENÉ SKUPINĚ

 Od ‘Umejra ibn Háni´a se uvádí, že slyšel Mu’áwíjju ibn Abí Sufjána, Alláh s ním budiž spokojen, říci:

IBN TEJMÍJJA VYSVĚTLUJE HADÍS O ROZDĚLENÍ UMMY NA FRAKCE

 عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ : إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ

JAK ROZLIŠIT MEZI SUNNOU A ARABSKOU KULTURNÍ ZVYKLOSTÍ? - PŘÍKLADY ŠEJCHA AL-ALBÁNÍHO

Kritérium rozlišující Sunnu, která je uctíváním, od Sunny, která je sama o sobě arabskou kulturní zvyklostí si vyžaduje jistou úroveň znalosti. A jak bylo mnohokrát zmíněno, většina činů Božího Proroka صلى الله عليه و سلمbyla vedena s úmyslem přiblížit se k Alláhu Vznešenému, a tato velká část Sunny je uctíváním.

PŮST V HADÍSECH BOŽÍHO PROROKA صلى الله عليه ن سلم

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu صلى الله عليه ن سلم, jeho rodině, společníkům a pravověrným následovníkům!

VYSVĚTLENÍ HADÍSU "VŠEM Z MÉ UMMY BUDE ODPUŠTĚNO, KROMĚ VEŘEJNĚ HŘEŠÍCÍCH"

 Imám al-Buchárí, milost Boží s ním, uvádí ve svém Sahíhu v Knize mravů, v kapitole Muslim a jeho zpytování sebe sama, s řetězcem vypravěčů k Abú Hurejrovi, nechť je s ním Alláh spokojen, který slyšel Proroka صلى الله عليه و سلم říci:

ROZRUŠOVÁNÍ SVAZKU ISLÁMU

 Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého! Chvála Alláhu, požehnání a mír jeho Proroku. A potom:

NENÍ DOBRÝ PŘÍTEL, KDO UKAZUJE DVĚ TVÁŘE

 Háfiz Abú Hátim Muhammed ibn Hibbán pravil: