Vědy o Sunně

O ODNĚTÍ NAUKY LIDEM

 Abdulláh ibn 'Amr ibnu l-Ás رضي الله عنه vyprávěl, že slyšel Božího Proroka صلى الله عليه وسلم říci:

UČTE SE MÉ HADÍSY ...

 V části delšího hadísu pravil Boží Posel صلى الله عليه وسلم:

KDO ZALŽE O PROROKOVI صلى الله عليه و سلم

Ibn Omar رضي الله عنه vyprávěl, že Boží Posel صلى الله عليه وسلم pravil:

POKUD LIDÉ UVIDÍ ZLO A NEZMĚNÍ JEJ

 Posel Alláha صلى الله عليه وسلم pravil:

KAŽDÝ Z VÁS JE PASTÝŘEM, ZODPOVĚDNÝM ZA SVÉ STÁDO

 Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil v delším hadíse:

HADÍS O SLABOSTI VRŽENÉ DO SRDCÍ

Sewbán رضي الله عنه (propuštěnec Proroka صلى الله عليه وسلم) vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

HADÍS O VĚTVÍCH VÍRY

 Abú Hurejra, nechť je s ním Alláh spokojen, vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

VYSVĚTLENÍ HADÍSU O CIZOSTI A CIZINCÍCH

 Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

KDO JSOU LIDÉ HADÍSU (ARAB. AHLU L-HADÍS)

 Šejchu l-islám Ibn Tejmíjja pravil:

VYSVĚTLENÍ HADÍSU "SLUŽEBNÍCI MOJI, SÁM SOBĚ JSEM ZAKÁZAL KŘIVDU"

 Abú Zerr al-Giffarí رضي الله عنهtraduje od Posla Božího