Vědy o Sunně

VYSVĚTLENÍ HADÍSU "SLUŽEBNÍCI MOJI, SÁM SOBĚ JSEM ZAKÁZAL KŘIVDU"

 Abú Zerr al-Giffarí رضي الله عنهtraduje od Posla Božího

ODSOUZENÍ TĚCH, KTEŘÍ ODMÍTAJÍ PODÁNÍ, KTERÁ JIM NEJSOU PO VŮLI

 Toto je jen malý díl toho, co se traduje od zbožných předků, jež přísně odsuzovali a odvrhovali všechny ty, kteří popírali cokoli ze Sunny Božího Posla  صلى الله عليه و سلم, nebo podání zbožných předků.

VYSVĚTLENÍ HADÍSU: "NÁSTUPU PŘEDURČENÍ NEZABRÁNÍ NIC, KROMĚ PROSBY..."

VYSVĚTLENÍ HADÍSU: "ALLÁH NEHLEDÍ NA VAŠE TĚLA, ANI NA VÁŠ ZJEV..."

 حَدَّثنََاعَمْرٌوالنَّاقِدُحَدَّثنََاكَثِيرُبْنُ

VYSVĚTLENÍ HADÍSU: "MEZI POSLEDNÍMI Z MÉ UMMY BUDOU I LIDÉ, KTEŘÍ VÁM BUDOU VYPRÁVĚT TO, CO JSTE NESLYŠELI..."

 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : سينكون في آخرأمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم و لا آباؤكم.  فإياكم و إياهم

HADÍSY, KTERÉ JSOU POCHVALOU BUDOUCÍM GENERACÍM BEZVÝHRADNĚ NÁSLEDUJÍCÍM SUNNU

 Anas رضي الله عنه vyprávěl, že Boží Posel صلى الله عليه وسلم se zeptal svých společníků:

KDO ŘEKL "NENÍ BOŽSTVA KROMĚ BOHA" UPŘÍMNĚ, VEJDE DO RÁJE

Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl v sahíh hadíse: "Kdo řekl Lá iláhe ille lláh upřímně,vstoupí do ráje.

STAROARABSKÉ MĚRNÉ JEDNOTKY

 

VYSVĚTLENÍ HADÍSU O POMOCNÍCÍCH A NÁSLEDOVNÍCÍCH POSLŮ

Od Abdulláha ibn Masúda, budiž s ním Bůh spokojen, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Nebylo žádného posla, kterého přede mnou Alláh poslal k nějakému národu přede mnou, aby neměl ze svého národa pomocníky a následovníky, kteří se drželi jeho zvyklostí a následovali jeho nařízení.

OBJASNĚNÍ HADÍSU O IMÁMÁTU ŽENY

Umm Wereka bint Nawfel vyprávěla: