Vědy o Sunně

NÁSLEDOVÁNÍ PODÁNÍ PŘÍKLADEM CTNOSTNÝCH PŘEDKŮ

 Ásár znamená v jazyce stopu, nebo záznam. Terminologicky jde o vše, co se připisuje sahábům a tábi’ínům ze slov a činů. U některých autorů může zahrnovat i záznam od Proroka صلى الله عليه وسلم a pak je to synonymum k pojmu riwája – podání.

CO ZAHRNUJE "UPŘÍMNÁ RADA" V HADÍSU BOŽÍHO POSLA صلى الله عليه و سلم

 الـديـن النصيحة

POŽEHNÁNÍ JE SE STARŠÍMI

Ibn ‘Abbás رضي الله عنه vyprávěl od Proroka صلى الله عليه وسلم:
 
البركة مع أكابركم
Požehnání je s vašimi staršími."[1]

VYSVĚTLENÍ HADÍSU "POKUD TI ALLÁH DÁ BOHATSTVÍ, NECHŤ JE NA TOBĚ VIDĚT"

 Málik ibn Nedla رضي الله عنه pravil:

PŘÍKLAD TOHOTO SVĚTA JAKO POTRAVY, KTEROU ČLOVĚK JÍ V HADÍSU BOŽÍHO POSLA صلى الله عليه و سلم

 Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

VYSVĚTLENÍ HADÍSU "KAŽDÁ INOVACE JE BLUDEM"

Džábir ibn Abdulláh رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl:

PŘÍKLADY RECITÁTORŮ KORÁNU PODLE POSLA BOŽÍHO صلى الله عليه و سلم

 Abú Músá al-Aš'arí رضي الله عنه vyprávěl, že Prorok صلى الله عليه وسلم řekl:

O ODNĚTÍ NAUKY LIDEM

 Abdulláh ibn 'Amr ibnu l-Ás رضي الله عنه vyprávěl, že slyšel Božího Proroka صلى الله عليه وسلم říci:

UČTE SE MÉ HADÍSY ...

 V části delšího hadísu pravil Boží Posel صلى الله عليه وسلم:

KDO ZALŽE O PROROKOVI صلى الله عليه و سلم

Ibn Omar رضي الله عنه vyprávěl, že Boží Posel صلى الله عليه وسلم pravil: