Islámské právo

PRAVIDLA A ETIKETA PÁTKU A PÁTEČNÍ MODLITBY NAPŘÍČ KORÁNEM A SUNNOU

Chvála Alláhu, který učinil pátek pánem dní, ustavil ho muslimům jako svátek a učinil ze společné modlitby v tento den veledůležitou povinnost, velkolepou manifestaci víry a vznešený symbol islámu. Požehnání a mír budiž s Poslem Božím صلى الله عليه و سلم, jenž nás zpravil o hodnotě pátečního dne a společné modlitby v tento den.

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

TEKBÍR PŘI SVÁTKU PŘERUŠENÍ PŮSTU

Ibn Mes'úd رضي الله عنه vyprávěl, že v době Posla Božího صلى الله عليه و سلم opakovali v tekbíru ve sváteční den po přerušení půstu (arab. عيد الفطر 'ídu l-fitr) tato slova:

الله أكبر الله أكبر الله اكبر لا اله إلا الله الله اكبر الله اكبر و لله الحمد

ŠEJCH SÁLIH AL-FEWZÁN: TERORIZMUS NENÍ DŽIHÁD, ALE CESTA PROKLETÉHO ŠEJTÁNA

Všechna chvála náleží Alláhu, požehnání a mír Poslu Božímu Muhammedovi, jeho rodině a jeho společníkům.

Není pochyb o tom, že je potřeba ve společnosti rozšířit a upevňovat pocit bezpečí, je to nezbytný a klíčový cíl, který je pro lidstvo snad ještě důležitější, než jídlo a pití.

POUČENÍ Z PŮSTU V MĚSÍCI RAMADÁNU PODLE ŠEJCHA AL-'ABBÁDA, DÍL II.: PRAKTICKÁ POUČENÍ

Nechť se radují dobré zvěsti ti, kterým Alláh ze Své štědrosti dovolil vykonat zbožné činy během ramadánu a poctil je ještě více tím, že od nich tyto dobré činy přijal. V opačném případě by byli tratícími, těmi, kteří ramadánské dny promarnili, nechali si je uplynout, aniž by v nich vykonali vůbec jaké dobro, které by mohli nalézt, až opustí tento svět.

POUČENÍ Z PŮSTU V MĚSÍCI RAMADÁNU PODLE ŠEJCHA AL-'ABBÁDA, DÍL I.: TEORETICKÁ POUČENÍ

Jménem Alláha Milostivého, Smilovného.

ZANEDBÁVANÁ RAMADÁNSKÁ SUNNA

Všemohoucí Alláh ve Vznešeném Koránu pravil:

PRINCIPY SOUŽITÍ MUSLIMŮ S JINOVĚRCI V KORÁNU A SUNNĚ, DÍL 5.

Tento díl uzavírá přerušenou sérii čtyř článků, před časem uveřejněných na e-Islám.cz, zabývajících se základními postuláty, které v šarí'i determinují vztahy muslimů k nemuslimům.1

PRINCIPY SOUŽITÍ MUSLIMŮ S JINOVĚRCI V KORÁNU A SUNNĚ, DÍL 4.

 4. Respektování práv jiného člověka nezávisí na víře ve správnost jeho názorů.

PRINCIPY SOUŽITÍ MUSLIMŮ S JINOVĚRCI V KORÁNU A SUNNĚ, DÍL 3.

3. Univerzální hodnoty mají přednost před náboženským formalizmem.

PRINCIPY SOUŽITÍ MUSLIMŮ S JINOVĚRCI V KORÁNU A SUNNĚ, DÍL 2.

 Mírové soužití muslimů s jinověrci šarí'a zakládá na následujících postulátech:
 
    1. Soužití s jinými je nutnost a vůle Boží.