Islámské právo

POUČENÍ Z PŮSTU V MĚSÍCI RAMADÁNU PODLE ŠEJCHA AL-'ABBÁDA, DÍL I.: TEORETICKÁ POUČENÍ

Jménem Alláha Milostivého, Smilovného.

ZANEDBÁVANÁ RAMADÁNSKÁ SUNNA

Všemohoucí Alláh ve Vznešeném Koránu pravil:

PRINCIPY SOUŽITÍ MUSLIMŮ S JINOVĚRCI V KORÁNU A SUNNĚ, DÍL 5.

Tento díl uzavírá přerušenou sérii čtyř článků, před časem uveřejněných na e-Islám.cz, zabývajících se základními postuláty, které v šarí'i determinují vztahy muslimů k nemuslimům.1

PRINCIPY SOUŽITÍ MUSLIMŮ S JINOVĚRCI V KORÁNU A SUNNĚ, DÍL 4.

 4. Respektování práv jiného člověka nezávisí na víře ve správnost jeho názorů.

PRINCIPY SOUŽITÍ MUSLIMŮ S JINOVĚRCI V KORÁNU A SUNNĚ, DÍL 3.

3. Univerzální hodnoty mají přednost před náboženským formalizmem.

PRINCIPY SOUŽITÍ MUSLIMŮ S JINOVĚRCI V KORÁNU A SUNNĚ, DÍL 2.

 Mírové soužití muslimů s jinověrci šarí'a zakládá na následujících postulátech:
 
    1. Soužití s jinými je nutnost a vůle Boží.
     

PRINCIPY SOUŽITÍ MUSLIMŮ S JINOVĚRCI V KORÁNU A SUNNĚ, DÍL 1.

 Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého. Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jehoصلى الله عليه و سلم a všem, kdo jej následují až do Soudného Dne.

ŠARÍ'ATSKÉ PŘEDPISY OHLEDNĚ DNE 'AREFAT A JEHO ODPUŠTĚNÍ

Den 'Arefat je devátým dnem měsíce zu l-hidždža. Tento rok vychází na dnešní den, tedy pátek 3. října.
 

PŘEHÁNĚNÍ VE VÍŘE A EXTREMIZMUS V NÁBOŽENSTVÍ, DÍL 2.: MOUDROST JEHO ZÁKAZU

 Přehánět ve víře je zakázáno, tedy حرام harám, a to z vícero důvodů:

UCTÍVÁNÍ SRDCEM, DÍL 2.

Skupiny lidí v pohledu na činy srdce