Islámské právo

ŠEST HLEDISEK UCTÍVÁNÍ, BEZ KTERÝCH NENÍ DOSAŽENO SOULADU S PRAXÍ PROROKA صلى الله عليه و سلم

Velký učenec moderní éry Muhammed ibn Sálih Ibnu l-'Usejmín, Alláh mu budiž milostiv, stanovil:

ZÁKLADNÍ PRINCIPY UCTÍVÁNÍ V ISLÁMU NAPŘÍČ KORÁNEM

Věru uctívání (arab.‘ibáda عِبَادَةٌ), které Alláh předepsal, se zakládá na pevně stanovených důkazech a pravidlech, která mohou být shrnuta do několika následujících bodů:

PŘEDPISY SVÁTKU 'ÍDU L-FITR

 Význam ‘Ídu

PŘEDPISY POKÁNÍ V ISLÁMU

 Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم, jeho rodu a jeho následovníkům až do Dne Soudu.

MOUDRA A PŘEDNOSTI PŮSTU

 Jedním z Božích krásných přívlastků je al-Hakím - Moudrý. Tento přívlastek je dáván tomu, jehož charakteristikou je Moudrost. Moudrost znamená nejpříhodnější a nejpreciznější přístup k věcem a jejich položení na nejvíce odpovídající místo. Z tohoto přívlastku nutně vyplývá, že vše, co Alláh stvořil a uzákonil, v sobě obsahuje nějakou hlubší moudrost.

PŮST PODLE SUNNY BOŽÍHO POSLA صلى الله عليه و سلم

 Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu. A potom:

ODMĚNA ZA SPRAVEDLIVÉ VYKONÁVÁNÍ VEŘEJNÉ FUNKCE

 Odměna, kterou zasluhuje hákim[1] je omnoho větší, nežli odměna, kterou zasluhuje muftí[2].

PODVOD PŘI OBCHODU A NARUŠOVÁNÍ VOLNÉ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

V započaté sérii článků o nedovoleném pohlcování majetku pokračujeme částí o podvodu a nečestném obchodování.

ZNEUŽÍVÁNÍ SOUDNICTVÍ

V sérii článků o nezákonném nabývání majetku pokračujeme zneužíváním soudnictví a soudnic. Sem spadá zavrženíhodné konání v podobě ukrývání svědectví, křivého svědectví a vědomého svědectví proti straně, která je v právu.

ÚPLATKÁŘSTVÍ, KLIENTELIZMUS A ZPRONEVĚRA

 V jednom z minulých příspěvků jsme hovořili o nezákonném pohlcování cizího majetku ve všeobecnosti, nyní uvedeme pár slov konkrétně o korupci, nezákonných protislužbách a zpronevěře.

Nabízení i braní úplatků zakazuje následující verš: