Islámské právo

KŘIVDA A ÚTLAK NA VAHÁCH ISLÁMSKÉHO PRÁVA

V dnešních těžkých dobách je pro ummu muslimů důležité uvědomit si závažnost hříchu zvaného arabsky ظُلْمٌ zulm, tedy křivda, nespravedlnost, útisk a útlak. Je důležité připomenout pravidla, která jsou s ním spojena a islámsko-právní stanoviska, která se týkají jeho pachatelů, nebo těch, kteří mlčky mu přihlížejí a těch, kteří proti němu bojují.

PROSBA POSTÍCÍHO SE NENÍ ODMÍTNUTA

Postící se jsou jedni ze tří, kterým není jejich prosba odmítnuta.

O PŘEDNOSTECH PŮSTU ZA HORKÝCH DNŮ

 Ibn Redžeb uvádí ve své knize Letáifu l-me’árif několik podání o přednostech a hodnotě půstu během horkých dní:

ROZJÍMÁNÍ O POCTÁCH A PŘÍNOSECH HADŽDŽE

 Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.

ŠEST HLEDISEK UCTÍVÁNÍ, BEZ KTERÝCH NENÍ DOSAŽENO SOULADU S PRAXÍ PROROKA صلى الله عليه و سلم

Velký učenec moderní éry Muhammed ibn Sálih Ibnu l-'Usejmín, Alláh mu budiž milostiv, stanovil:

ZÁKLADNÍ PRINCIPY UCTÍVÁNÍ V ISLÁMU NAPŘÍČ KORÁNEM

Věru uctívání (arab.‘ibáda عِبَادَةٌ), které Alláh předepsal, se zakládá na pevně stanovených důkazech a pravidlech, která mohou být shrnuta do několika následujících bodů:

PŘEDPISY SVÁTKU 'ÍDU L-FITR

 Význam ‘Ídu

PŘEDPISY POKÁNÍ V ISLÁMU

 Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم, jeho rodu a jeho následovníkům až do Dne Soudu.

MOUDRA A PŘEDNOSTI PŮSTU

 Jedním z Božích krásných přívlastků je al-Hakím - Moudrý. Tento přívlastek je dáván tomu, jehož charakteristikou je Moudrost. Moudrost znamená nejpříhodnější a nejpreciznější přístup k věcem a jejich položení na nejvíce odpovídající místo. Z tohoto přívlastku nutně vyplývá, že vše, co Alláh stvořil a uzákonil, v sobě obsahuje nějakou hlubší moudrost.

PŮST PODLE SUNNY BOŽÍHO POSLA صلى الله عليه و سلم

 Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu. A potom: