Islámské právo

KŘIVDA NA CIZÍM MAJETKU A NEZÁKONNÉ SEBEOBOHACOVÁNÍ

 Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Proroku صلى الله عليه و سلم. A potom:

VZDÁLENOST, KTERÁ UMOŽŇUJE ZKRÁCENÍ MODLITEB A PŘERUŠENÍ PŮSTU

Většina islámských učenců je toho názoru, že minimální délka (vzdálenost) cesty, která v šarí’i s sebou nese ulehčující předpis zkrácení modliteb a přerušení půstu, je čtyřicet osm mil.

PATENTY, ZNAČKY, AUTORSKÁ PRÁVA A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PODLE ŠARÍ’Y

V dnešní době jsme v bezpočtu případů konfrontováni s různými omezeními, týkajícími se volné distribuce vědy, poznatků a know-how, která bývají zosobněna copyrightem, placením značky a tzv. proti-pirátskou legislativou. Jaké je místo takových zákonných úprav na vahách zákona islámského, tedy šarí’y? Jaké stanovisko mají v této věci muslimové zaujmout?

ISLÁMSKÝ KALENDÁŘ – VÝZNAMNÁ OBDOBÍ V ROCE, SUNNA A BID’A V NICH

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu a všem, kdo ho v Pravdě následují.

PRVNÍCH DESET DNÍ MĚSÍCE ZÚ L-HIDŽDŽA A DOBRÝ SKUTEK V NICH

Právě jsme přivítali vznešený měsíc zú l-hidždža, který je nazván podle pouti a který je jedním ze zakázaných měsíců.
Alláh Nejvyšší pravil:
لْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ
 Pouť budiž konána v měsících známých. (Bekara: 197)

ZEKÁT AL-FITR

Zekát al-fitr neboli sadekatu l-fitr je povinností každého muslimo, podle hadísu, který je zaznamenán na autoritu Abdulláha ibn Omara رضي الله عنه, který říká:

LEJLETU L-KADR PERSPEKTIVOU KORÁNU A SUNNY

 Alláh říká:

PRAXE SELEF V RAMADÁNU

 Podání o tom, jak se naši zbožní předkové stavěli k tomuto velikému měsíci jsou četná, uvedeme jen několik nejžárnějších příkladů.

PŘEDNOSTI MĚSÍCE ŠA'BÁNU

 Alláh vznešený pravil:

ZÁKAZ VOLNÉHO MÍSENÍ MUŽŮ A ŽEN

Mezi fenomény typicky spojované s muslimskými společnostmi, vycházejícími z pravidel a nařízení islámu patří i snaha ve veřejném životě omezovat volné mísení mužů a žen. Tato snaha vychází ze snahy kontrolovat lidskou sexualitu, povzbuzovat mravní jednání a zamezovat možným negativním důsledkům nelegálních pohlavních vztahů a mravně závadového konání.