Islámské právo

ODMĚNA ZA SPRAVEDLIVÉ VYKONÁVÁNÍ VEŘEJNÉ FUNKCE

 Odměna, kterou zasluhuje hákim[1] je omnoho větší, nežli odměna, kterou zasluhuje muftí[2].

PODVOD PŘI OBCHODU A NARUŠOVÁNÍ VOLNÉ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

V započaté sérii článků o nedovoleném pohlcování majetku pokračujeme částí o podvodu a nečestném obchodování.

ZNEUŽÍVÁNÍ SOUDNICTVÍ

V sérii článků o nezákonném nabývání majetku pokračujeme zneužíváním soudnictví a soudnic. Sem spadá zavrženíhodné konání v podobě ukrývání svědectví, křivého svědectví a vědomého svědectví proti straně, která je v právu.

ÚPLATKÁŘSTVÍ, KLIENTELIZMUS A ZPRONEVĚRA

 V jednom z minulých příspěvků jsme hovořili o nezákonném pohlcování cizího majetku ve všeobecnosti, nyní uvedeme pár slov konkrétně o korupci, nezákonných protislužbách a zpronevěře.

Nabízení i braní úplatků zakazuje následující verš:

KŘIVDA NA CIZÍM MAJETKU A NEZÁKONNÉ SEBEOBOHACOVÁNÍ

 Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Proroku صلى الله عليه و سلم. A potom:

VZDÁLENOST, KTERÁ UMOŽŇUJE ZKRÁCENÍ MODLITEB A PŘERUŠENÍ PŮSTU

Většina islámských učenců je toho názoru, že minimální délka (vzdálenost) cesty, která v šarí’i s sebou nese ulehčující předpis zkrácení modliteb a přerušení půstu, je čtyřicet osm mil.

PATENTY, ZNAČKY, AUTORSKÁ PRÁVA A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PODLE ŠARÍ’Y

V dnešní době jsme v bezpočtu případů konfrontováni s různými omezeními, týkajícími se volné distribuce vědy, poznatků a know-how, která bývají zosobněna copyrightem, placením značky a tzv. proti-pirátskou legislativou. Jaké je místo takových zákonných úprav na vahách zákona islámského, tedy šarí’y? Jaké stanovisko mají v této věci muslimové zaujmout?

ISLÁMSKÝ KALENDÁŘ – VÝZNAMNÁ OBDOBÍ V ROCE, SUNNA A BID’A V NICH

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu a všem, kdo ho v Pravdě následují.

PRVNÍCH DESET DNÍ MĚSÍCE ZÚ L-HIDŽDŽA A DOBRÝ SKUTEK V NICH

Právě jsme přivítali vznešený měsíc zú l-hidždža, který je nazván podle pouti a který je jedním ze zakázaných měsíců.
Alláh Nejvyšší pravil:
لْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ
 Pouť budiž konána v měsících známých. (Bekara: 197)

ZEKÁT AL-FITR

Zekát al-fitr neboli sadekatu l-fitr je povinností každého muslimo, podle hadísu, který je zaznamenán na autoritu Abdulláha ibn Omara رضي الله عنه, který říká: