Islámské právo

LEJLETU L-KADR PERSPEKTIVOU KORÁNU A SUNNY

 Alláh říká:

PRAXE SELEF V RAMADÁNU

 Podání o tom, jak se naši zbožní předkové stavěli k tomuto velikému měsíci jsou četná, uvedeme jen několik nejžárnějších příkladů.

PŘEDNOSTI MĚSÍCE ŠA'BÁNU

 Alláh vznešený pravil:

ZÁKAZ VOLNÉHO MÍSENÍ MUŽŮ A ŽEN

Mezi fenomény typicky spojované s muslimskými společnostmi, vycházejícími z pravidel a nařízení islámu patří i snaha ve veřejném životě omezovat volné mísení mužů a žen. Tato snaha vychází ze snahy kontrolovat lidskou sexualitu, povzbuzovat mravní jednání a zamezovat možným negativním důsledkům nelegálních pohlavních vztahů a mravně závadového konání.

VÝHODY A POZITIVA MODLITBY PODLE IBN KAJJÍMA AL-DŽEWZÍJJE

 Alláh Vznešený řekl:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ
"Hledejte pomoc v trpělivosti a v modlitbě! To věc je věru velmi obtížná, kromě pro pokorné" (Korán 2:45)
A také řekl:

DILEMA MUSLIMŮ V SEKULÁRNÍ SPOLEČNOSTI, DÍL 4.: PRÁCE VE STÁTNÍCH SLUŽBÁCH SEKULÁRNÍHO REŽIMU

 Rozhodnutí závisí na stavu a okolnostech daného případu. Musí být splněny následující podmínky:

DILEMA MUSLIMŮ V SEKULÁRNÍ SPOLEČNOSTI, DÍL 3.: SOUD PŘED SEKULÁRNÍ INSTANCÍ

 Obecné pravidlo je, že je podle konsensu všech muslimských učenců zakázáno hledat rozsudek mimo, nežli dle Koránu a Sunny Božího Posla صلى الله هليه و سلم. Neboť Alláh Nejvyšší pravil ohledně těch, kteří následovali zákon a soud faraona a nenásledovali zákon Boží:

DILEMA MUSLIMŮ V SEKULÁRNÍ SPOLEČNOSTI, DÍL 2.: DODRŽOVÁNÍ SEKULÁRNÍCH ZÁKONŮ

Alláh skrze svou Knihu a skrze Svého Posla صلى الله هليه و سلم je jediným zdrojem, jediným pramenem a jediným měřítkem zákonodárství:

DILEMA MUSLIMŮ V SEKULÁRNÍ SPOLEČNOSTI, DÍL 1.: LEGITIMITA POBYTU V SEKULÁRNÍM STÁTĚ

 Velmi vážným problémem, se kterým se střetávají muslimové žijících v zemích nevěřících, které neuplatňují šarí‘u, je otázka legitimity pobytu zde, dodržování místních sekulárních zákonů, požadování rozsudku ne-šarí’atským soudem a práce pro ne-šarí’atský režim.

BEZÚROKOVÉ BANKOVNICTVÍ A JEHO PRODUKTY