Islámské právo

VÝHODY A POZITIVA MODLITBY PODLE IBN KAJJÍMA AL-DŽEWZÍJJE

 Alláh Vznešený řekl:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ
"Hledejte pomoc v trpělivosti a v modlitbě! To věc je věru velmi obtížná, kromě pro pokorné" (Korán 2:45)
A také řekl:

DILEMA MUSLIMŮ V SEKULÁRNÍ SPOLEČNOSTI, DÍL 4.: PRÁCE VE STÁTNÍCH SLUŽBÁCH SEKULÁRNÍHO REŽIMU

 Rozhodnutí závisí na stavu a okolnostech daného případu. Musí být splněny následující podmínky:

DILEMA MUSLIMŮ V SEKULÁRNÍ SPOLEČNOSTI, DÍL 3.: SOUD PŘED SEKULÁRNÍ INSTANCÍ

 Obecné pravidlo je, že je podle konsensu všech muslimských učenců zakázáno hledat rozsudek mimo, nežli dle Koránu a Sunny Božího Posla صلى الله هليه و سلم. Neboť Alláh Nejvyšší pravil ohledně těch, kteří následovali zákon a soud faraona a nenásledovali zákon Boží:

DILEMA MUSLIMŮ V SEKULÁRNÍ SPOLEČNOSTI, DÍL 2.: DODRŽOVÁNÍ SEKULÁRNÍCH ZÁKONŮ

Alláh skrze svou Knihu a skrze Svého Posla صلى الله هليه و سلم je jediným zdrojem, jediným pramenem a jediným měřítkem zákonodárství:

DILEMA MUSLIMŮ V SEKULÁRNÍ SPOLEČNOSTI, DÍL 1.: LEGITIMITA POBYTU V SEKULÁRNÍM STÁTĚ

 Velmi vážným problémem, se kterým se střetávají muslimové žijících v zemích nevěřících, které neuplatňují šarí‘u, je otázka legitimity pobytu zde, dodržování místních sekulárních zákonů, požadování rozsudku ne-šarí’atským soudem a práce pro ne-šarí’atský režim.

BEZÚROKOVÉ BANKOVNICTVÍ A JEHO PRODUKTY

 

PŘIMĚŘENÁ DÉLKA SPOLEČNÉ MODLITBY

 Bylo vyprávěno, že Džábir řekl: „Mu‘áz vedl své společníky v modlitbě ‘išá´ a provedl ji zdlouhavě.

STANOVISKO ŠARÍ'Y VE VĚCI OSLAV VÁNOC A NOVÉHO ROKU

Chvála Alláhu, mír a požehnání Poslu Jeho.
 

MÉNĚ ZNÁMÉ SKUTEČNOSTI O TZV. VRAŽDÁCH ZE CTI

 

Velmi diskutovanou otázkou v posledních letech se stává problém specifických druhů zločinnosti, úzce spjatých s komunitami přistěhovalců. Mezi ně patří i tzv. vraždy a sebevraždy ze cti. Oběťmi jsou nejčastěji ženy, jen vzácně muži a pachateli nejbližší okolí, rodina oběti.
 

Nejde o výhradně muslimský fenomén

PODMÍNKY SPRÁVNOSTI USTAVENÍ PÁTEČNÍCH MODLITEB

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu.
 
Tato studie si klade za cíl vypracovat sondáž do některých klasických zdrojů fikhu a zhodnotit, jaké jsou podmínky pro ustavení platné páteční modlitby v nějakém daném místě.