Islámské právo

PŘIMĚŘENÁ DÉLKA SPOLEČNÉ MODLITBY

 Bylo vyprávěno, že Džábir řekl: „Mu‘áz vedl své společníky v modlitbě ‘išá´ a provedl ji zdlouhavě.

STANOVISKO ŠARÍ'Y VE VĚCI OSLAV VÁNOC A NOVÉHO ROKU

Chvála Alláhu, mír a požehnání Poslu Jeho.
 

MÉNĚ ZNÁMÉ SKUTEČNOSTI O TZV. VRAŽDÁCH ZE CTI

 

Velmi diskutovanou otázkou v posledních letech se stává problém specifických druhů zločinnosti, úzce spjatých s komunitami přistěhovalců. Mezi ně patří i tzv. vraždy a sebevraždy ze cti. Oběťmi jsou nejčastěji ženy, jen vzácně muži a pachateli nejbližší okolí, rodina oběti.
 

Nejde o výhradně muslimský fenomén

PODMÍNKY SPRÁVNOSTI USTAVENÍ PÁTEČNÍCH MODLITEB

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu.
 
Tato studie si klade za cíl vypracovat sondáž do některých klasických zdrojů fikhu a zhodnotit, jaké jsou podmínky pro ustavení platné páteční modlitby v nějakém daném místě.
 

ISLÁMSKO-PRÁVNÍ PŘEDPISY O OBĚTINĚ

 

PŘEDPISY PRO MASO ZVÍŘAT PORAŽENÝCH LIDMI KNIHY

Velmi často se objevuje otázka, zda je muslimům povoleno požívat maso od Lidí Knihy. Někteří tvrdí že je povoleno bez ohledu jak bylo dané zvíře zabito, a to tak dlouho dokud je odkoupeno od Lidí Knihy. Jiní říkají, že není povoleno konzumovat maso zvířete, jež není zabito způsobem nařízeným v šarí’y, i když by bylo od Lidí Knihy.

POZADÍ ZÁKAZU VEPŘOVÉHO MASA

Alláh seslal v Koránu:

PŘEDPISY I'TIKÁFU

Pojem i’tikáf je odvozen od arabského slovního základu značícího setrvání, zdržení se.
Terminologicky označuje praxi odebrání se do mešity na určitou dobu, kvůli uctívání Alláha a pokornosti vůči Němu. Osoba ve stavu i’tikáfu se nazývá mu’tekif.
Důkazem platnosti tohoto typu uctívání je koránský verš:

MODLITBA TERÁWÍH

 

PŘEDNOSTI RAMADÁNU

Chvála Alláhu.

Ramadán je jedním z dvanácti lunárních arabských měsíců. Je to měsíc uctívání, který je odlišný od jiných měsíců v islámském náboženství řadou předností, včetně následujících:

1. Alláh učinil půst tento měsíc, čtvrtým pilířem islámu, jak říká: