Islámské právo

SEXUÁLNÍ ŽIVOT MĚŘÍTKY ŠARÍ'Y

V Islámském svazku manželském, sex je věci přirozenou. A je to čin odměněn Alláhem.

STANOVISKO ISLÁMU VE VĚCI EUTHANASIE

 

UCTÍVÁNÍ ALLÁHA ZBOŽNÝM ROZJÍMÁNÍM

1. Stanovení termínu a jeho opření ve zdrojích
 
Islám určuje jako jediný účel, pro který byl člověk Bohem stvořen, tedy aby tento Jej nalezl a uctíval Ho, výhradně jen Jeho a to tím způsobem, jakým On učí a požaduje:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

MINIMUM PRO ZIKRULLÁH

 

VÝZNAM VZPOMÍNÁNÍ ALLÁHA - ZIKRULLÁH

 

LÉČBA LÁTKAMI ISLÁMSKO-PRÁVNĚ NEČISTÝMI, NEBO ZAKÁZANÝMI

Tato studie má za úkol zodpovědět na otázku jestli a do jaké míry je povoleno používat látky, které šarí’a považuje za nečisté, nebo zakázané, jako léčiva.

ZAHALENÍ TVÁŘE – POVINNOST NEBO DOPORUČENÍ?

ZÁKAZ VZPOURY PROTI VLADAŘI

Cílem šarí’y je sjednotit lidi – muslimy, na pravdě a potřít veškeré negativní rozdíly a rozpory, které by mohly poškodit ummu a její jednotu. Proto je nařízena pokornost vladaři, kterému je dána moc. V tom je zajisté Boží Milost a Moudrost.
 

ČLOVĚK NÁSLEDUJE VÍRU A ZVYKY SVÝCH PŘÁTEL

Básník Abú Kilába recitoval:
Neptej se na dotyčného, ale na jeho společníka,
neboť za svým souputníkem každý se ubírá.
 

DŽIHÁD BEZE ZBRANĚ

Uvádíme několik citátů nejznámnějších a nejautoritativnějších učenců islámské historie, kteří se ve svých pracech zmiňovali o džihádu - boji. A to o takových typech džihádu, které nemají nic společného s žádným typem zbraně, ani s žádným jiným násilím a proléváním krve.