Historie muslimů

PŘÍNOS MUSLIMSKÉHO DĚJEPISECTVÍ SVĚTOVÉ HISTORIOGRAFII

Podíl muslimů zde se odráží zejména v dvojím – 1. ujištění se o otázkách autenticity a 2. sesbírání a uchování nejrůznějších detailů.

BYL ŠEJCH MUHAMMED IBN ABDULWEHHÁB VZBOUŘENCEM A BRITSKÝM POMAHAČEM?

 

POZICE AHL SUNNA VŮČI JEZÍDOVI IBN MU'ÁWÍJA AJEHO VLÁDĚ

Jezíd Ibn Mu’áwíjja, bylna jednu stranu vládce za jehož vlády byl zabit Husejn vnuk Proroka صلى الله عليه و سلم, bylvšak také vůdcem armády během tažení na Konstantinopol, spolu s lidmi jako byl Abú Ajjúb al-Ansárí.
Učenec az-Zahabí říká:

LAMARTINE O PROROKU MUHAMMEDOVI, MÍR A POŽEHNÁNÍ S NÍM

Přední francouzský historik klasické doby, Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine (1790-1869) ve své knize Histoire de la Turquie z roku 1854 napsal:

DĚJINY MUSLIMŮ EVROPY V DATECH (DO ROKU 2004 KŘ. ÉRY)

Data jsou uvedena v letopočtu křesťanském dle gregoriánského kalendáře, někdy i v letopočtu hidžretském, který je v závorce, doplněn o zkratku h. (tj. „hidžry“)
 
pol. 7. stol. První muslimské expedice zasahují na evropskou půdu.
666 Nezdařený pokus získat Sicílii.
672 Rhódos padá pod vládu muslimů.

HISTORIE KA'BY

بسم الله الرحمن الرحيم

Podle Koránu Ka'ba byla prvním chrámem určeným pro uctívání Jediného Boha od počátku historie lidstva. Dále Korán vzpomíná její stavbu, nebo spíše obnovení Božím Prorokem Ibráhímem (Abrahám) a jeho synem, taktéž prorokem, praotcem Arabů, Ismá'ílem (Izmaelem), mír s nimi oběma.

MUSLIMOVÉ ZACHRAŇOVALI BALKÁNSKÉ ŽIDY PŘED HOLOCAUSTEM

V těchto dnech si připomínáme výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim a skrze něj i hrůzy nacistického vyvražďování židů, Romů, Slovanů, levičáků a všech skutečných i domnělých nepřátel a odpůrců hitlerovské třetí říše. Statisíce těch, kteří byli nacisty odvlečeni a popraveni jako židé, se za židy ani nepovažovalo a o svém židovství do nástupu nacizmu ani nevědělo.

PALESTINA DO R. 2000 V DATECH

I. před. kř. érou.

600.000 - 10.000  Období paleolitu (starší doba kamenná) a mezolitu (střední doba kamenná).  Již pravěcí lidé v této oblasti pobývají (doklady z nalezišť na jih od Tiberíjského jezera se datují do cca 600.000 před zač. kř. éry)

10000 - 5000 Neolit (mladší doba kamenná) Vznik zemědělských komunit.

DĚJINY MUSLIMŮ MORAVY, ČECH A SLOVENSKA

Území dnešní České republiky bylo v průběhu dějin ovlivněno islámem jen velmi slabě. Počet muslimů, kteří žili v Čechách a na Moravě byl vždy velice malý a prostor pro šíření islámu značně omezený. Od počátku byl islám u nás považován za konkurenční náboženství a i dnes zde zaznamenáváme působení protiislámských tendencí.

MUSLIMSKÉ JEDNOTKY SS - PRAVDA A MÝTUS

 

Často se dnes hovoří o spojení muslimů za druhé světové války s nacismem a tuto vizi jen podporují tak často uveřejňované fotografie příslušníků 13. Waffen Gebirgs Division der SS Handschar (kroatische Nr. 1), kteří pózují s fezy, na kterých je připnutý smrtihlav. Někdy jsou slyšet i hlasy, že do SS vstupovaly statisíce muslimů, což je naprosto směšné.