Islám a pseudo-islám

ABSURDITA CHÁRIDŽOVSKÉHO PŘÍSTUPU K NÁBOŽENSTVÍ

Uvádí se, že dva cháridžovci obcházeli Ka'bu. Jeden se obrátil k tomu druhému a řekl: „Vidíš všechen ten lid? A vidíš, z nich všech vstoupíme do Ráje jen já a ty!“

NEPODLOŽENOST LEJLETU R-REGHÁIB A ZVLÁŠTNÍHO UCTÍVÁNÍ V MĚSÍCI REDŽEB

Mezi lidmi je rozšířena víra, že v měsíci redžebu se nachází tzv. ليلة الرغائب lejletu r-regháib, tj. noc přání, ve které Ámina počala Božího Posla Muhammeda صلى الله عليه و سلم.

UPOZORNĚNÍ NA INOVÁTORA 'ADNÁNA IBRÁHÍMA

Chvála Alláhu Vznešenému, Který nemá společníka, mír a požehnání Božímu Poslu صلى الله عليه و سلم.
 

UPOZORNĚNÍ NA POKUŠENÍ PSEUDOUČENCŮ

Vedle mnoha jiných pokušení ze strany nepřátel této ummy je velkým neštěstím dneška mnoho pseudoučenců, nevzdělaných hlupců a polovzdělaných ignorantů, kteří jiným prezentují islám, respektive šíří mezi lidmi své bludy a svůj zvrácený pohled na víru, prezentujíce sebe sama jako znalce a nositele šarí'atské nauky.

PŘEHÁNĚNÍ VE VÍŘE A EXTREMIZMUS V NÁBOŽENSTVÍ, DÍL 6.: NEJNEBEZPEČNĚJŠÍM DRUHEM JE PŘEHÁNĚNÍ V TEKFÍRU

Jedna z nejčastějších forem přehánění ve víře a náboženského extremizmu a zároveň dle islámu ta nejnebezpečnější ze všech, je neoprávněně prohlašovat jiné muslimy za nevěřící, což se označuje arabským pojmemتكفير tekfír:1

PŘEHÁNĚNÍ VE VÍŘE A EXTREMIZMUS V NÁBOŽENSTVÍ, DÍL 4.: PODOBY A PROJEVY

Přehánění ve víře a náboženský extremizmus se projevuje různými způsoby, především pak těmito:

PROČ NEMŮŽE BÝT DOSLOVNÉ NÁSLEDOVÁNÍ TEXTŮ KORÁNU A AUTENTICKÉ SUNNY MODLOSLUŽEBNICTVÍM

INOVACE NÁVŠTĚVY MEDÍNY A JERUZALÉMA

Dále pohovoříme o inovacích spojených s návštěvou Prorokovy صلى الله عليه و سلم mešity a mešity al-Aksá, nechť ji Alláh brzy vrátí do rukou muslimů. Je Sunnou navštívit je a je s nimi spojena odměna. Lidé tato místa navštěvují většinou před, nebo po vykonání hadždže. Mnozí z nich i zde zabředávají do četných inovací, které jsou učencům dobře známy.

INOVACE TÝKAJÍCÍ SE HADŽDŽE, JEHO OBDOBÍ A JEHO OBŘADŮ

Z důvodu toho, že mnoho lidí nezná inovace (arab.bida‘ بِدَعٌ, sg. bid’a بِدعَةٌ) vykonávané počas poutních obřadů, návštěvy Mekky, Medíny a případně al-Aksá v Jeruzalémě, rozhodl jsem se o nich pojednat, aby do nich nikdo neupadal.

UČENCI SUNNY O TOM, KDO OPUSTÍ AUTENTICKÝ DŮKAZ TEXTU VE PROSPĚCH NÁZORU UČENCE

Ibn Abbás, nechť je s oběma Alláh spokojen, pravil: „Kamení na vás bude padat z nebe! Já říkám: „Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil“ a vy říkáte: „Abú Bekr a Omar, nechť je s nimi Alláh spokojen, řekli!