Islám a pseudo-islám

OSLAVA DNE ISRÁ´ WE L-MI'RÁDŽ

 

OTÁZKA: Je dovoleno slavit den Noční Cesty (Isrá´ we l-mi'rádž) jako svátek?

 

ODPOVĚĎ:  Oslavovaní dne nebo noci zvané al-Isrá wa Mirádž kdy byl Prorok Muhammed صل الله عليه و سلم přemístěn z Mekky do Jeruzaléma a poté vyzdvižen na nebesa je inovací, která se rozšířila mezi muslimy.

OBECNÉ SPOLEČNÉ VLASTNOSTI VŠECH INOVÁTORŮ A SEKTÁŘŮ

بسم الله الرحمن الرحيم

SEKTY, KTERÉ SE PŘIPISUJÍ ISLÁMU A JEJICHŽ ČINNOST BYLA ZAZNAMENÁNA V ČR

NEJZKLADNĚJŠÍ ROZDÍLY MEZI ISLÁMEM A ŠÍ'ITSKOU VÍROU

Z níže uvedených informaci nesmí být chápáno že všichni ší'ité nejsou muslimy. Stejně jako u jiných islámských sekt, i u ší'itu existuje mnoho skupin a dílčích sekt. Některé z nich jsou úplně mimo islám a některé z nich patří k islámu.

POPÍRAČI SUNNY